عنوان پیام
متن پیام
لیست اخبار

انتشار کتاب «آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی»

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۷/۰۴

انتشارات تیسا کتاب «آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی» نوشته دکترمحمدسعید ذکایی را به بازار فرستاد. تشریح مفهوم شهروندی و راهکارهای آموزش آن، از مهم‌ترین محورهای این کتاب است. شهروندی به عنوان یک رابطه حقوقی، یک ارزش یا یک رابطه میان افراد و جامعه آنها پیوند برقرار کرده و توسعه اجتماعی و فرهنگی آنان را تضمین می‌کند. کتاب «آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی» دربرگیرندة مقاله‌ای از دکتر محمدسعید ذکایی است که در آن، ابتدا به طرح سطوح مختلف شهروندی و اهمیت آن پرداخته و در ادامه به بیان ضرورت آموزش شه ...


به همت انتشارات تیسا «قدرت اطلاعات» آشکار شد

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۳/۰۹

کتاب «قدرت اطلاعات؛ تأثیر اطلاعات بر نظریه توسعه» نوشته عبدالرسول دیوسالار، از سوی انتشارات تیسا منتشر شد. این کتاب، به تبیین روابط مهم و پیچیدة موجود میان اطلاعات و توسعه می‌پردازد. در پیشگفتار مفصل این کتاب به قلم دکتر علی‌اصغر افتخاری می‌خوانیم: «توسعه و پیشرفت، علاوه بر ابعاد اقتصادی، حائز ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست؛ ابعادی که می‌توان اصلی‌ترین تجلی‌گاه آن را در نیل به وفاق و اجماع ملی و پی‌ریزی جامعه‌ای دانش‌بنیان یافت. جوامع به پیشرفت مورد انتظار خود دست نخواهند یافت مگر آنکه در گا ...


«کتاب کار جوان (کارآفرینی)» نوشته مرتضی منطقی، از سوی انتشارات تیسا به بازار آمد.

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۴/۳۰

این کتاب بررسی همه‌جانبه‌ای درباره مفهوم کارآفرینی در حوزه‌‌های نظری و عملی داشته و راهکارهایی برای گذر از موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در کشورمان ارائه می‌دهد. کارآفرینی اگرچه در ابتدا تنها از منظر اقتصادی مورد توجه بود اما در سال‌های اخیر، این مفهوم در هنرو نیز در مسائل اجتماعی، آموزشی و خدماتی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه اقتصادی، کارآفرین به شخصی گفته می‌شود که با تکیه بر نوآوری خویش و با توجه به فرصت‌های موجود، به ایجاد کسب و کاری جدید و سودآور اقدام کند. «کتاب ...


انتشارات تیسا «کافی‌شاپ و زندگی شهری» را روانه بازار کرد

تاریخ ثبت : ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

کتاب «کافی‌شاپ و زندگی شهری» نوشته نعمت‌الله فاضلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به همت انتشارات تیسا راهی بازار نشر کشور شد. در این کتاب، کافی‌شاپ به عنوان پدیده‌ای فرهنگی در شهرنشینی مدرن مطالعه شده و موضوعاتی همچون ابعاد جنسیتی کافی‌شاپ‌ها، نقش کافی‌شاپ‌ها در روابط بین نسلی در ایران امروز و رابطه میان کافی‌شاپ و مصرف‌گرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقدمه کتاب «کافی‌شاپ و زندگی شهری» آمده است: «مسلماً مردم برای نوشیدن یک فنجان قهوه به کافی‌شاپ نمی‌روند... نوشیدن قهوه تنها بهانه‌ای است بر ...


انتشار «فرهنگ و شهر» نعمت‌الله فاضلی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۲/۱۱

کتاب «فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری» نوشته دکتر نعمت‌الله فاضلی از سوی انتشارات تیسا روانه بازار کتاب شد. این اثر با توجه به جایگاه ویژه تهران از نظر تمرکز سرمایه‌های فرهنگی، به توصیف، تحلیل و تفسیر ابعاد گوناگون جامعه شهری تهران به عنوان نمونه‌ای از شهرنشینی مدرن می‌پردازد. در مقدمه کتاب «فرهنگ و شهر» به قلم علی‌اصغر محکی، مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران آمده است: «فضاهای شهری، گذشته از وجه کارکردی، معرّف وضعیت کلی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی هر شهر نیز هستند. به همی ...


> 1
...
37 38 39
40
آخرین کتاب ها