عنوان پیام
متن پیام
لیست اخبار

انتشار «فرهنگ و شهر» نعمت‌الله فاضلی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۲/۱۱

کتاب «فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری» نوشته دکتر نعمت‌الله فاضلی از سوی انتشارات تیسا روانه بازار کتاب شد. این اثر با توجه به جایگاه ویژه تهران از نظر تمرکز سرمایه‌های فرهنگی، به توصیف، تحلیل و تفسیر ابعاد گوناگون جامعه شهری تهران به عنوان نمونه‌ای از شهرنشینی مدرن می‌پردازد. در مقدمه کتاب «فرهنگ و شهر» به قلم علی‌اصغر محکی، مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران آمده است: «فضاهای شهری، گذشته از وجه کارکردی، معرّف وضعیت کلی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی هر شهر نیز هستند. به همی ...


> 1
...
37 38 39
40
آخرین کتاب ها