عنوان پیام
متن پیام
بیشعوری(پالتویی شومیز)

بیشعوری(پالتویی شومیز)

تعداد بازدید : ۱۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار۱۳۹۹

بی شعوری مرضی است که هسته نجات و شرافت انسانی را نشانه می گیرد. با وسوسه کوچک و آرامی شروع شده وبیشعور را به سمتی سوق میدهد که فکر میکند نجابت وشرافتمندی جزو نقاط ضعف انسان هاست نه نقاط قوت.برای بررسی دقیق تر بیشعوری تهیه فهرستی از نشانه های متعدد ومتنوع آن کافی نیست.بیشعوری یک بیماری درزندگی انسان هاست ودر مسیر عبور خودافراد آسیب پذیر راآلوده میکند مادامی که این جنبه اصلی بیشعوری را درک نکنیم نمی ...

بیشعوری(پالتویی گالینگور)

بیشعوری(پالتویی گالینگور)

تعداد بازدید : ۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار۱۳۹۹

اگربیکار یابازنشسته یا به اندازه کافی پولدار نباشید احتمالا مجبور میشوید با بیشعورها کار کنید.هنوز تعداد بسیاراندکی از مردم نحوه رفتاربا بیشعورها را می دانند .اکثرمادراین موردخیلی مهم آموزش ندیده ایم وچنین فرض شده هر کسی خودش میداند چگونه باید با بیشعورها رفتار کند.البته خیلی ها می پرسند آیا امکان دارد در کنار بیشعورها کار کننداما همچنان عزت نفس خود را حفظ کنند؟کار آسانی نیست اما خوشحالم که بگویم ...

بیشعوری(رقعی گالینگور)

بیشعوری(رقعی گالینگور)

تعداد بازدید : ۱۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

آنچه مانع از بیشعوری کامل حوزه تجارب(برخلاف دولت)میشود این است که بازار آزاد کسب وکارها را مجبور میکند مولد باشند البته ذات مولد بودن با بیشعوری بیگانه است اما تجارب جنبه ها و مولفه های مختلفی داردکه میتواند هم خود بیشعور وهم مرض بیشعوری را تقویت کند: حرص وآز-رقابت-قبضه قدرت-وظیفه نشناسی اجتماعی- مثلا همین شهوت قدرت را درنظر بگیرید که باعث شده روءسای بسیاری از شرکت های بزرگ با حرص وولع شرکت های ...

بیشعوری(رقعی شومیز)

بیشعوری(رقعی شومیز)

تعداد بازدید : ۱۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

بی شعوری مرضی است که هسته نجات و شرافت انسانی را نشانه می گیرد. با وسوسه کوچک و آرامی شروع شده وبیشعور را به سمتی سوق میدهد که فکر میکند نجابت وشرافتمندی جزو نقاط ضعف انسان هاست نه نقاط قوت.معمولا بیشعورها هم مثل باد طوری رفتار نمیکنند که دیگران را خسته کنند اما در فرصت مناسب همچون طوفانی شدید حمله کرده وبه شدت ضربه میزنند بنابراین برای درک بیشعوری مهم است که بتوانیم شدت های مختلف بیشعوری را تشخیص ...

زنان زرخرید

زنان زرخرید

تعداد بازدید : ۱۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

بردگان از ادوار باستان تا اواخر دوره قاجار در جامعه ایران حضور داشتند در پی تصویب قانون {منع خرید وفروش برده در خاک ایران و آزادی بردگان هنگام ورود به خاک ایران}در اسفند۱۳۰۷شمسی مبادله ومعامله کنیز و غلام در ایران منسوخ شد.در این اثر کوشیده ایم به این مسئله پاسخ گویم که خریدوفروش زنان و دختران در چه جامعه ای با چه ساختار های اجتماعی واقتصادی و فرهنگی رخ میداد وعوامل استمرار این پدیده به درارای چند ...

پویایی درپیوندمهرآمیز

پویایی درپیوندمهرآمیز

تعداد بازدید : ۱۶
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

خانم کتایون شیرزاد مشاوره و هنرمند محترم من را در مسیر پرپیچ وخم زندگی بسیار کمک کردند راهنمایی های عملی ایشان همان گونه که در این کتاب مشاهده میکنید بسیار کاربردی است:به گونه ای که خواننده میتواندبا به کار گیری راهنمایی هاواستراتژی های ذکر شده کنترل زندگی را دوباره به دست بگیرد.روش شناخت درمانی درمانگر خانم شیرزاد به انسان کمک میکند تا فکر های کهنه ورفتارهای اشتباه را دوباره باز بینی کندکه بر اثر ...

دمکراسی ودعواهای اخلاقی

دمکراسی ودعواهای اخلاقی

تعداد بازدید : ۱۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار۱۳۹۹

چرادمکراسی؟این پرسش اغلب هنگام بحث درباره بسیاری از ارزش های کاملا اخلاقی از قبیل:برابری-آزادی-عزت و یا حتی صلح مطرح میشود .در جوامع دمکراتیک کنونی کشمکش و اختلاف عمیقی درباره ماهیت دقیق و اهمیت نسبی این ارزش ها وجود دارد.هنگامی که در دمکراسی رائ گیری میشود آنهایی که می بازند نتیجه را نه تنها ناامیدکننده بلکه از نظر اخلاقی تحمل ناپذیرمی بینند.وقتی شهروندان با چنین نتیجه دمکراتیکی روبه رو شده و آن ...

بهتر بیندیشیم بهتر زندگی کنیم

بهتر بیندیشیم بهتر زندگی کنیم

تعداد بازدید : ۷
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

ماانسان هافطرتا خواستارزیبایی هستیم ومی کوشیم تا دنیای پیرامونمان را به رویاهای زیبا خودپیوندزنیم.آرزوی دیرینه همه ماآن است که حیات ما مملو از زیبایی وسرشار از عشق وشادکامی وکامیابی باشد اما نمیدانیم چگونه باید رویای خود را در زندگانی تحقق ببخشیم .جوئل اوستین نویسنده کتاب حاضر با نقل داستان ها وروایات زیبا به روشنی بیان میکند که رخدادهای بیرونی آیینه تحولات درونی ما انسان ها است.اگر بیاموزیم زیبا ...

روندتاریخی پدیده ایدز در سینما و تلویزیون ایران

روندتاریخی پدیده ایدز در سینما و تلویزیون ایران

تعداد بازدید : ۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار۱۳۹۹

این کتاب در پاسخ به دغدغه ذهنی من به این پرسش نوشته شده است:صورتمندی های گفتمانی سینما و تلویزیون ایران در روند تاریخی بر ساخت معنا از پدیده ایدز چه بوده است؟ در این نوشتار به عنوان کسی که تجربیاتی در حوزه بهداشت و درمان داشته و ازطرفی حوزه علوم اجتماعی و ارتباطاط تمرین میکند قصد دارم به ابعاد اجتماعی پدیده ایدز بپردازم بنابراین این پرسشی است که ازتجربه زیسته ام برخاسته است.

نیازهای انسانی

نیازهای انسانی

تعداد بازدید : ۱۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : خزان۱۳۹۸

نیاز های انسانی چیست؟برای پاسخ به این سوال نظریه پردازان مختلف پاسخ های متفاوتی داده اندکه به عمده ترین و شاخص ترین آنها در این کتاب پرداخته شده است سوال دیگری که در همین ارتباط به ذهن خطور میکند این است که ضرورت مطالعه نیازهای انسانی چیست؟در پاسخ باید گفت که ضرورت درک چگونگی زندگی وحفظ آن مارا به مطالعه رفتار افراد وگروه های مختلف ترغیب میکند رفتار هایی که میتوانندبا رفتارهای ما تفاوت های آشکار و ...

آوریل نافرجام

آوریل نافرجام

تعداد بازدید : ۱۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : ۱۳۹۹

آوریل نافرجام بدون شک زاده ناگزیر دنیایی ست که کاداره از آن و برای آن دست به قلم برده پیدا و ناپیدای آن را زیسته و خوف تهدید جان و تبعید نفرینی را به آغوش کشیده است و این همه جزبرای رویایی به نام آزادی و آرمانی به نام رهایی از یوغ ظلم و خفقان نمی تواند باشد. برای نیل به این بایدهای انسانی لازم است آنچه به دام جمودو خود کامگی افتاده ذوب شود سیل شود دریا شود که در این راه خون های بی گناه ریخته شده ح ...

راهنمای شکست

راهنمای شکست

تعداد بازدید : ۱۶۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۹

خواندن این کتاب را به همه افرادی که دوست دارن ارزش آفرین باشند و چه کسانی که کسب و کاری را شروع کردند و یا کسانی که در فکر راه اندازی یک کسب و کار هستند توصیه میکنم. زبان ساده و خودمانی این کتاب و بیان و تجربه های مختلف باورهای درست و نادرستی که در اکو سیستم کشورها به وجود آمده میتواند در هر جای مسیر به شما کمک کند

1
2 3 4
...
22 <