عنوان پیام
متن پیام
دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران
عنوان : دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران
نویسنده : سعید خاقانی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۱-۲۵۱-۲۲۳-۶۲۲-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۲۱۴
قیمت : ۱۰۹,۰۰۰ تومان
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۷۲

دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران

سعید خاقانی

به شهرهای تاریخی ایران که نگاه کنیم، واحه‌های دیوارکشیده‌ای می‌بینیم که به استثنای فضای فشردۀ بینابین، جهان را به درون به‌عنوان ساحت حضور و بیرون به‌عنوان غیریت تام تقسیم می‌کند. چنین صورت اجتماعی‌ای چگونه مدنیتی در خود پرورش می‌دهد؟ این کتاب نام این موجودیت اجتماعی را «جامعۀ دیوارمدار» گذاشته است و پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح می‌کند: اینکه قطبیت فضا چگونه ما و دیگری‌ها را می‌سازد؟ سازوکار حکمرانی‌اش چیست و مرام و مسلک شهروندانش بر چه مدار اخلاقی‌ای می‌چرخد؟ این اثر جستاری در حوزۀ مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی تاریخی فضاست تا آنچه را درون مفاهیم گنگی همچون جامعۀ سنتی و شرقی و امثالهم مقوله‌بندی شده است، در جهت فهمی تحلیلی به ساحت تفاوت‌ها و رابطه‌ها بکشاند.


برچسب ها :