عنوان پیام
متن پیام
رویکردی جامعه‌شناختی، انتقادی به جراحی زیبایی
عنوان : رویکردی جامعه‌شناختی، انتقادی به جراحی زیبایی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۳-۲۰۲-۲۲۳-۶۲۲-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۰
نوبت چاپ : دوم
تعداد صفحه : ۳۴۶
قیمت : ۱۰۳,۹۰۰ تومان
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۵۱۰

رویکردی جامعه‌شناختی، انتقادی به جراحی زیبایی

اسداله بابایی‌فرد

توجه به ظاهر جسمانی و آراستن آن پدیده‌ای است که در طول تاریخ در میان انسان‌ها رواج داشته است، اما در دهه‌های اخیر موضوع مدیریت بدن در اشکال گوناگون آن همچون جراحی زیبایی، در بسیاری از جوامع امروزی به موضوع و مسئله‌ای مهم در محافل علمی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. اساساً یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جراحی زیبایی در سطح جهانی آسیب‌های فکری، هویتی و فرهنگی است: فراموش کردن فلسفۀ وجودی خود، تنزل هویت فردی از انسان متعالی به موجودی صرفاً زیبا، تنزل دل‌نگرانی انسان‌ها از امور انسانی و اخلاقیِ متعالی به امور سطحی و ظاهری، بیگانگی از فرهنگ خودی و مستحیل شدن در یک فرهنگِ دستکاری‌شده توسط رسانه‌های تحت مالکیت نظامِ سودمحور و سرمایه‌دارانه تنها بخش‌های کوچکی از چالش‌ها و آسیب‌های فکری، هویتی و فرهنگی جراحی زیبایی هستند.
در وضعیتی که مشغلۀ بخش مهمی از افراد جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، زیباسازی صورت و ظاهر جسمانی‌شان باشد، بدون آنکه به زیبایی معنوی و باطنی توجه داشته باشند، یا اینکه تلاش و کوشش برای افزایش دانش و پیشبرد زندگی برای آن‌ها اهمیت کمتری از زیباسازی و مدیریت بدن داشته باشد، اساساً نمی‌توان به تحقق توسعه در آن جامعه امیدوار بود.
در این کتاب پس از بیان مسئله اهمیت و ضرورت پزوهش درباره پدیده جراحی زیبایی از دیدگاه جامعه‌شناختی، تاریخچه، وضعیت و امار جراحی زیبایی در ایران، مخالفان و طرفداران جراحی زیبایی، پیامدها و آسیب‌های جراحی زیبایی و راهکارهای رویایی با گرایش افراطی به جراحی زیبایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.


برچسب ها :