عنوان پیام
متن پیام
تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی
عنوان : تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی
ناشر : تیسا
شابک : ۴-۹۲-۸۹۴۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۴۰۱
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۴۲۸
وزن : ۴۶۸ گرم
قیمت : ۱۷۳,۹۰۰ تومان
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۴۲۷

تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی

سعید وصالی و ابوذر قاسمی نژاد

این اثر دعوتی است به سوی سیاست‌گذاری مبتنی بر تفاوت‌ها و تنوعات. از این حیث حامل ایده‌های چالش‌برانگیزی برای سیاست اجتماعی است. نویسنده کوشیده است مباحث و مفاهیم ناظر به سیاست اجتماعی را در بستر شرایط دائماً تحول‌یابندۀ اجتماعی خود بررسی کند و به بحث بگذارد. علاوه بر این، به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند که مختصات گروه‌های هدف را در نظر بگیرند تا برنامه‌هایشان بیشترین اثربخشی را به دنبال داشته باشد. یکی از بحث‌های مهم مطرح‌شده در کتاب به چالش کشیدن سیاست اجتماعی مدرن است که بر یکسانی، همانندسازی، روش‌های اثباتی، نگاه کمیت‌گرا و ارائه سیاست‌های همسان برای افراد ناهمسان تأکید داشت. بنابراین، بن‌مایه این اثر را گذار معرفت‌شناختی از سیاست اجتماعی مدرن به پست‌مدرن شکل می‌دهد، گذاری که مبنای آن سیاست هویت و سیاست تفاوت است. به این اعتبار، درسی که برای سیاست‌گذاران دارد این است که انگاره‌های ایجاد یک زندگی خوب برای همگان از مسیر توجه به تنوعات و تفاوت‌ها می‌گذرد، امری که در سیاست‌های اجتماعی مدرن چندان مورد توجه نبود.


برچسب ها :