عنوان پیام
متن پیام
بالکن؛ نمایه‌ای از تجدد ایرانی

بالکن؛ نمایه‌ای از تجدد ایرانی

تعداد بازدید : ۸۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲

درواقع جهان پیشامدرن ایران درون مرزها و خطوطش قرار می‌گرفت، اما بالکن، این عنصر بلاتکلیف و ایستاده بر مرزها، قرار از این جهان می‌گیرد و خوابش را می‌آشوبد. بالکنِ شمایل‌گونۀ قاجار و بالکنِ اجتماعی‌شدۀ دوران رضاخان به‌مثابۀ نشانه‌ای از سبک زندگی جدید و گاه به‌مثابۀ امر (ضد)ارزشی و قانونی، آیینه‌هایی است که تجدد ایرانی از عینک عاریتی آن خواناتر می‌شود. این عنصر میان خلوت و عام، میان گزیده و توده و در ...

دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران

دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران

تعداد بازدید : ۸۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲

به شهرهای تاریخی ایران که نگاه کنیم، واحه‌های دیوارکشیده‌ای می‌بینیم که به استثنای فضای فشردۀ بینابین، جهان را به درون به‌عنوان ساحت حضور و بیرون به‌عنوان غیریت تام تقسیم می‌کند. چنین صورت اجتماعی‌ای چگونه مدنیتی در خود پرورش می‌دهد؟ این کتاب نام این موجودیت اجتماعی را «جامعۀ دیوارمدار» گذاشته است و پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح می‌کند: اینکه قطبیت فضا چگونه ما و دیگری‌ها را می‌سازد؟ سازوکار حکمرانی‌ا ...

اجازه هست شما را بخورم؟!؛ بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی

اجازه هست شما را بخورم؟!؛ بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی

تعداد بازدید : ۸۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲

شاید شما فرد حیوان‌دوستی باشید، شکار حیوانات را کاری ناپسند بدانید و طاقت تماشای قربانی‌کردن یا آزار دادن آن‌ها را نداشته باشید، اما درعین‌حال محصولات حیوانی هم مصرف کنید. یا شاید فکر می‌کنید: • تعهد به مصرف محصولات گیاهی کار آسانی نیست و دو روز دنیا ارزش این همه عذاب را ندارد. • وقتی مسئله حقوق زنان، جنگ و گرسنگی کودکان حل نشده، حقوق حیوانات چه اهمیتی دارد؟ • مگر خوردن حیوانات جزئی از چرخ ...

انسان‌شناسی وجودی؛ بررسی وضع انسان، نه فرهنگ

انسان‌شناسی وجودی؛ بررسی وضع انسان، نه فرهنگ

تعداد بازدید : ۱۲۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۴۰۲

وجود انسان می‌‌تواند زمین کشف‌‌نشده اندیشه انسان‌‌شناختی در نظر گرفته شود. به طور متناقضی، به نظر می‌‌رسد که انسان‌‌شناس بیشتر درباره جامعه و فرهنگ در اشکال متنوعشان سخن می‌‌گوید تا در باب وجود انسان در خودش. ما نیاز به فاصله‌‌گیری‌‌ای قطعی از پارادایم‌‌های اجتماعی ـ فرهنگی سنتی داریم، پارادایم‌‌هایی که عملاً نمی‌‌توانند در فهم زندگی‌‌های واقعی افراد کمک زیادی کنند. آثار مایکل جکسون و آلبر پی‌‌یت ...

انسان‌شناسی دین و آیین

انسان‌شناسی دین و آیین

تعداد بازدید : ۳۰۶
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۴۰۲

انسان‌شناسی دین به دنبال فهـم دیـن در زمینه فرهنگـی خـودش است، آن‌گونه که توسط دینداران در تجربه دین‌ورزی‌شان وجود دارد. از دیدگاه علم انسان شناسیْ مذهب یک نهاد اجتماعی است، عبادت و پرستش یک فعالیت اجتمـاعی و ایمـان یـک نیـروی اجتمـاعی اسـت. دینداری به‌مثابه یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی، صرفاً بـه‌معنـای دانستن یک حقیقت یا آنچه که به‌عنوان حقیقت می‌تواند در نظر گرفتـه شـود نیست، بلکه تج ...

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین. جلد دوم؛ بینش‌ها و نظریه‌ها

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین. جلد دوم؛ بینش‌ها و نظریه‌ها

تعداد بازدید : ۴۱۴
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

جلد دوم روایت ایرانی‌ جامعه‌شناسی دین بخشی از بینش‌ها و نظریه‌هایم را دربارۀ دین و پدیده‌های دینی دربر دارد. از سال ۱۳۷۴ تا کنون جامعه‌شناسی دینْ حوزۀ مطالعاتی من بوده است و در این مدت علاوه بر انجام تحقیقاتی تجربی، تلاش‌هایی نظری برای تبیین دین و پدیده‌های دینی انجام داده‌ام و بخشی از آن‌ها در این اثر اکنون مجال انتشار می‌یابد. امیدوارم نتایج تحقیقات تجربی‌ای که شخصاً یا با همکاری دانشجویانم انجا ...

دنیای درون؛ منبع جهانی عرضه، هشت کیفیت انکارناپذیر فرد موفق

دنیای درون؛ منبع جهانی عرضه، هشت کیفیت انکارناپذیر فرد موفق

تعداد بازدید : ۳۰۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

غنی‌ترین و ثروتمندترین مکان‌ها گورستان‌هایی هستند که تجارت‌ها و کسب‌وکارهایی که هرگز شکل نگرفته، کتاب‌هایی که هیچ‌گاه به رشته‌ٔ تحریر درنیامده، نواها و آهنگ‌‌هایی که هرگز سر داده نشده، رؤیاهایی که هرگز در زندگی محقق نشده و نیروهای بالقوه‌ای که هرگز آشکار نشده‌اند را در خود جای داده‌اند.

شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین

شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین

تعداد بازدید : ۲۱۴
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

انسان‌شناسی ‌شناختی یکی از حوزه‌های نسبتاً جدیـد در مطالعات شناختی و علـم انسـان‌شناسـی است که بیانگر‌ تعاملات میان‌رشته‌ای برای فهم «شناخت» اسـت. ایـن شاخة علمی سابقة چندانی در ایران ندارد. انسـان‌شناسـی ‌شـناختی بـه ‌دنبـال فهـم فرایندها و قواعدی است که در تعامل میان ذهن فرد و نظام فرهنگی و بنیان‌های زیستی آن جامعـه فرایندهای تولیـد، کسـب، و کـاربرد دانـش و معنـا را در کنشـگران اجتمـاعی سامان‌ده ...

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش؛ نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته ایرانی

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش؛ نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته ایرانی

تعداد بازدید : ۲۶۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

افسانه نجم‌آبادی استاد تاریخ و مطالعات جنسیت دانشگاه هاروارد در کتاب «زنان سبیلو و مردان  بدون‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیتهٔ ایرانی» نشان می‌دهد چگونه جنسیت و تمایلات جنسی همپای مدرنیته در ایران دچار تغیر و تحول شده است. این کتاب پژوهشی دقیق در باب امرجنسی است که به‌واسطهٔ مواجههٔ ایران با غرب در قالب مفاهیمی چون ملت، جنسیت، وطن و علم صورت‌بندی جدیدی به خود گرفته است. نجم‌آبادی در مطالعهٔ خود ...

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

تعداد بازدید : ۲۵۱
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

گیدنز در کتاب حاضر تلاش دارد چارچوبی جدید برای تحلیل مفهوم طبقه در جامعه‏‌شناسی ارائه دهد. پرسش‏‌های اصلی مطرح‌شده در این کتاب عبار‏ت‏‌اند از الف) چگونه طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی تبدیل می‏‌شوند؛ ب)چه روابط مشروط و متقابلی میان بوروکراسی و طبقه، قدرت اقتصادی و سیاسی، دولت و اقتصاد وجود دارد؟ روش گیدنز این است که تلاش دارد به این پرسش‌‏ها در طی ارزیابی انتقادی از نظریه‏‌های مارکس، وبر و منتقدان ...

آشنایی با ارتباطات سلامت

آشنایی با ارتباطات سلامت

تعداد بازدید : ۲۳۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

مقصود از ارتباطات سلامت، (health communications) مطالعه و کاربرد استراتژی‌های ارتباطی است در جهت اطلاع‌رسانی و تاثیرگذاری بر هر گونه تصمیم فردی و اجتماعی مرتبط با سلامت با همۀ ابعادش. عرصۀ مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی «ارتباطات سلامت» ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد. بر همین اساس، به‌خوبی به بستر شکل‌گیری رابطه و تعامل موثر میان علوم اجتماعی و علوم پزشکی/بهداشتی مبدل شده است، و به ارتباطات کاربردی ...

مونتسکیو و روسو؛ پیشگامان جامعه‌شناسی

مونتسکیو و روسو؛ پیشگامان جامعه‌شناسی

تعداد بازدید : ۳۲۹
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

مونتسکیو و روسو، دو متفکر برجسته عصر روشنگری، از جمله فیلسوفانی بوده‌اند که در اندیشه آن‌ها بعد اجتماعی تحلیل پدیده‌های انسانی بسی پر‌رنگ‌تر از هم عصرانشان بوده است. امیل دورکیم در کتاب‌«مونتسکیو و روسو پیشگامان جامعه‌شناسی» به نقش و اهمیت رویکرد اجتماعی این دو متفکر در فراهم نمودن زمینه رشد علم جامعه‌شناسی پرداخته است. بخش اول این کتاب که به بررسی سهم مونتسکیو در برآمدن علم اجتماعی می‌پردازد، رسا ...

1
2 3 4
...
7 <