عنوان پیام
متن پیام
انسان‌شناسی دین و آیین

انسان‌شناسی دین و آیین

تعداد بازدید : ۱۸۷
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۴۰۲

انسان‌شناسی دین به دنبال فهـم دیـن در زمینه فرهنگـی خـودش است، آن‌گونه که توسط دینداران در تجربه دین‌ورزی‌شان وجود دارد. از دیدگاه علم انسان شناسیْ مذهب یک نهاد اجتماعی است، عبادت و پرستش یک فعالیت اجتمـاعی و ایمـان یـک نیـروی اجتمـاعی اسـت. دینداری به‌مثابه یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی، صرفاً بـه‌معنـای دانستن یک حقیقت یا آنچه که به‌عنوان حقیقت می‌تواند در نظر گرفتـه شـود نیست، بلکه تج ...

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین. جلد دوم؛ بینش‌ها و نظریه‌ها

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین. جلد دوم؛ بینش‌ها و نظریه‌ها

تعداد بازدید : ۳۱۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

جلد دوم روایت ایرانی‌ جامعه‌شناسی دین بخشی از بینش‌ها و نظریه‌هایم را دربارۀ دین و پدیده‌های دینی دربر دارد. از سال ۱۳۷۴ تا کنون جامعه‌شناسی دینْ حوزۀ مطالعاتی من بوده است و در این مدت علاوه بر انجام تحقیقاتی تجربی، تلاش‌هایی نظری برای تبیین دین و پدیده‌های دینی انجام داده‌ام و بخشی از آن‌ها در این اثر اکنون مجال انتشار می‌یابد. امیدوارم نتایج تحقیقات تجربی‌ای که شخصاً یا با همکاری دانشجویانم انجا ...

دنیای درون؛ منبع جهانی عرضه، هشت کیفیت انکارناپذیر فرد موفق

دنیای درون؛ منبع جهانی عرضه، هشت کیفیت انکارناپذیر فرد موفق

تعداد بازدید : ۲۱۶
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

غنی‌ترین و ثروتمندترین مکان‌ها گورستان‌هایی هستند که تجارت‌ها و کسب‌وکارهایی که هرگز شکل نگرفته، کتاب‌هایی که هیچ‌گاه به رشته‌ٔ تحریر درنیامده، نواها و آهنگ‌‌هایی که هرگز سر داده نشده، رؤیاهایی که هرگز در زندگی محقق نشده و نیروهای بالقوه‌ای که هرگز آشکار نشده‌اند را در خود جای داده‌اند.

شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین

شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین

تعداد بازدید : ۱۵۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

انسان‌شناسی ‌شناختی یکی از حوزه‌های نسبتاً جدیـد در مطالعات شناختی و علـم انسـان‌شناسـی است که بیانگر‌ تعاملات میان‌رشته‌ای برای فهم «شناخت» اسـت. ایـن شاخة علمی سابقة چندانی در ایران ندارد. انسـان‌شناسـی ‌شـناختی بـه ‌دنبـال فهـم فرایندها و قواعدی است که در تعامل میان ذهن فرد و نظام فرهنگی و بنیان‌های زیستی آن جامعـه فرایندهای تولیـد، کسـب، و کـاربرد دانـش و معنـا را در کنشـگران اجتمـاعی سامان‌ده ...

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش؛ نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته ایرانی

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش؛ نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته ایرانی

تعداد بازدید : ۱۸۲
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

افسانه نجم‌آبادی استاد تاریخ و مطالعات جنسیت دانشگاه هاروارد در کتاب «زنان سبیلو و مردان  بدون‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیتهٔ ایرانی» نشان می‌دهد چگونه جنسیت و تمایلات جنسی همپای مدرنیته در ایران دچار تغیر و تحول شده است. این کتاب پژوهشی دقیق در باب امرجنسی است که به‌واسطهٔ مواجههٔ ایران با غرب در قالب مفاهیمی چون ملت، جنسیت، وطن و علم صورت‌بندی جدیدی به خود گرفته است. نجم‌آبادی در مطالعهٔ خود ...

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

تعداد بازدید : ۱۹۰
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

گیدنز در کتاب حاضر تلاش دارد چارچوبی جدید برای تحلیل مفهوم طبقه در جامعه‏‌شناسی ارائه دهد. پرسش‏‌های اصلی مطرح‌شده در این کتاب عبار‏ت‏‌اند از الف) چگونه طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی تبدیل می‏‌شوند؛ ب)چه روابط مشروط و متقابلی میان بوروکراسی و طبقه، قدرت اقتصادی و سیاسی، دولت و اقتصاد وجود دارد؟ روش گیدنز این است که تلاش دارد به این پرسش‌‏ها در طی ارزیابی انتقادی از نظریه‏‌های مارکس، وبر و منتقدان ...

آشنایی با ارتباطات سلامت

آشنایی با ارتباطات سلامت

تعداد بازدید : ۱۵۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

مقصود از ارتباطات سلامت، (health communications) مطالعه و کاربرد استراتژی‌های ارتباطی است در جهت اطلاع‌رسانی و تاثیرگذاری بر هر گونه تصمیم فردی و اجتماعی مرتبط با سلامت با همۀ ابعادش. عرصۀ مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی «ارتباطات سلامت» ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد. بر همین اساس، به‌خوبی به بستر شکل‌گیری رابطه و تعامل موثر میان علوم اجتماعی و علوم پزشکی/بهداشتی مبدل شده است، و به ارتباطات کاربردی ...

مونتسکیو و روسو؛ پیشگامان جامعه‌شناسی

مونتسکیو و روسو؛ پیشگامان جامعه‌شناسی

تعداد بازدید : ۲۵۸
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

مونتسکیو و روسو، دو متفکر برجسته عصر روشنگری، از جمله فیلسوفانی بوده‌اند که در اندیشه آن‌ها بعد اجتماعی تحلیل پدیده‌های انسانی بسی پر‌رنگ‌تر از هم عصرانشان بوده است. امیل دورکیم در کتاب‌«مونتسکیو و روسو پیشگامان جامعه‌شناسی» به نقش و اهمیت رویکرد اجتماعی این دو متفکر در فراهم نمودن زمینه رشد علم جامعه‌شناسی پرداخته است. بخش اول این کتاب که به بررسی سهم مونتسکیو در برآمدن علم اجتماعی می‌پردازد، رسا ...

حافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان؛ درآمدی جامعه‌شناختی

حافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان؛ درآمدی جامعه‌شناختی

تعداد بازدید : ۲۲۶
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۱

[...] منابع فراوانی در ادبیات حافظۀ جمعی منتشر شده است که به بررسی منابع و صورت‌های فرهنگی حافظه در درون جوامع مختلف می‌پردازد. متأسفانه علی‌رغم ادبیات روبه‌رشد بین‌المللی در این زمینه، در ایران خلائی تئوریک و تجربی در زمینۀ جامعه‌شناسی حافظه وجود داشته است. فلسفۀ کتاب حاضر نیز در این چهارچوب گسترده‌تر در ضرورتی که برای تدوین منبع پایه‌ای برای مطالعۀ جامعه‌شناسی حافظه در ایران بود، قابل درک است. و ...

تاریخچه جنبش حقوق زنان در آمریکا؛ موانع و دستاوردها

تاریخچه جنبش حقوق زنان در آمریکا؛ موانع و دستاوردها

تعداد بازدید : ۲۱۴
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۱

جنبش حقوق زنان چگونه شکل گرفته است؟ چه تحولاتی را پشتِ‌سر گذاشته است؟ مطالبات اصلی این جنبش چه بوده و نهایتاً چه اهدافی را دنبال می‌نماید؟ این‌ها از مهم‌ترین سؤالاتی هستند که در این کتاب تلاش شده است تا به‌صورت خلاصه، اما تا حد ممکن جامع، به آن‌ها پاسخ داده شود. نویسنده جهت پرداختن به جنبش حقوق زنان، روایتی خوش‌خوان از حوادث سرنوشت‌ساز جنبش را در خاستگاه اصلی آن، یعنی ایالات متحده، ارائه می‌نماید. ...

تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی

تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی

تعداد بازدید : ۳۵۸
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۴۰۱

این اثر دعوتی است به سوی سیاست‌گذاری مبتنی بر تفاوت‌ها و تنوعات. از این حیث حامل ایده‌های چالش‌برانگیزی برای سیاست اجتماعی است. نویسنده کوشیده است مباحث و مفاهیم ناظر به سیاست اجتماعی را در بستر شرایط دائماً تحول‌یابندۀ اجتماعی خود بررسی کند و به بحث بگذارد. علاوه بر این، به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند که مختصات گروه‌های هدف را در نظر بگیرند تا برنامه‌هایشان بیشترین اثربخشی را به دنبال داشته باشد. ی ...

رویکردی جامعه‌شناختی، انتقادی به جراحی زیبایی

رویکردی جامعه‌شناختی، انتقادی به جراحی زیبایی

تعداد بازدید : ۴۴۲
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۰

توجه به ظاهر جسمانی و آراستن آن پدیده‌ای است که در طول تاریخ در میان انسان‌ها رواج داشته است، اما در دهه‌های اخیر موضوع مدیریت بدن در اشکال گوناگون آن همچون جراحی زیبایی، در بسیاری از جوامع امروزی به موضوع و مسئله‌ای مهم در محافل علمی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. اساساً یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جراحی زیبایی در سطح جهانی آسیب‌های فکری، هویتی و فرهنگی است: فراموش کردن فلسفۀ وجودی خود، تنزل هویت ...

1
2 3 4
...
7 <