عنوان پیام
متن پیام
راهنمای بین‌المللی پژوهش گروه متمرکز؛ برای علوم اجتماعی و علوم بهداشتی

راهنمای بین‌المللی پژوهش گروه متمرکز؛ برای علوم اجتماعی و علوم بهداشتی

تعداد بازدید : ۸۳۶
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۸

کتاب حاضر یک کتاب کاملاً کاربردی است که با تاکید بر شرایط کشورهای در حال توسعه تهیه شده است. در این کتاب مراحل مختلف اجرای روش گروه متمرکز بطور دقیق و تفصیلی و گام به گام شرح داده شده است. این کتاب علاوه بر شرایطی که پزوهشگر و جامعه مورد مطالعه هم‌زبان هستن، در شرایط ناهمسانی زبانی و و قومیتی پژوهشگر و جامعه مورد مطالعه، هم در سطح بین‌المللی (اجرای پژوهش در کشو‌ر‌های دیگر) و هم در یک کشور دارای اق ...