عنوان پیام
متن پیام

«جمهوری تشنگان» به زودی به بازار می‌آید

تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱     تعداد بازدید : ۸۶۶
«جمهوری تشنگان» به زودی به بازار می‌آید

مادر اولیویا: با کدوم معجزه دوباره زنده‌ت کردن؟
اندرو: معجزۀ نیاز.
مادر اولیویا: (نگاهی به اولیویا می‌اندازد و رو به اندرو) حواریونت می‌دونن اندرو ویلسون مرده؟
(بچه‌ها جا می‌خورند. آیزاک لبخند می‌زند.)
اندرو: پدرا هیچ‌وقت نمی‌میرن.
مادر اولیویا: مادرا چی؟
اندرو: مادرا ادعایی ندارن.
مادر اولیویا: ولی من دارم. من ادعا می‌کنم تو یه دزد متقلبی.
اندرو: تو مادرا نیستی. تو یه مادری. مادرا هیچ‌وقت متحد نمی‌شن.

آخرین خبر ها