عنوان پیام
متن پیام

به چاپ سوم رسید: مدیریت شهری ۳ جلدی

تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶     تعداد بازدید : ۱,۴۶۹
به چاپ سوم رسید: مدیریت شهری ۳ جلدی

مدیریت شهری در شهرهای امروزی نقشی اساسی در پایداری و توسعه‌یافتگی زندگی شهری دارد. اثر‌گذاری مثبت مدیریت شهری مستلزم فراهم کردن شرایطی است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان داشتن اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی دانست. بررسی ساختار مدیریت شهری در کشورهای دنیا نیازمند تطبیق این ساختار با شرایط و هرم سیاسی قدرت و اختیار در هر کشور و نظام سیاسی حاکم است. در واقع این محورها می‌تواند شرایط حاکم بر مدیریت شهری را تشریح و تبیین نماید.
با وجود این تفاوت در جایگاه، وظایف و اختیارات مدیریت شهری و تطبیق جایگاه آن‌ها با نظام سیاسی و اداری حاکم بر اداره امور کلان کشور در کلیه شهرهای موردمطالعه، امور محلی و مدیریت شهری در قالب یک سیستم حکومت محلی ویژه و نسبتاً مستقل انجام می‌شود. وجود قوانین استقلال محلی که بعضاً تصویب آن‌ها به دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی بازمی‌گردد و اصلاح این قوانین مطابق با نیازها و شرایط جدید، شکلی کاملاً رسمی و قانونی به این دولت‌های محلی بخشیده است؛ به‌طوری‌که از سوی حکومت‌های مرکزی کاملاً به رسمیت شناخته می‌شوند. ازاین‌رو شهرداری‌ها که پایه و اساس این حکومت‌های محلی هستند در اداره امور محلی از استقلال نسبی برخوردارند؛ اما این استقلال تا جایی پیش می‌رود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین کشور نباشد. آن‌ها برای تأمین منابع خود بیشتر بر درآمدهای محلی متکی هستند و کمتر از منابع ملی بهره می‌گیرند. حتی در مواردی که شهرداری‌ها کلیه ابعاد مدیریت شهری را پوشش نمی‌دهند، هدایت، راهبری و جلب مشارکت سایر بازیگران در عرصه مدیریت شهری را اعم از سازمان‌ها و نها‌‌دهای تابع وزارتخانه‌ها بر عهده دارند. دولت‌های محلی و شهرداری‌های کلان‌شهرهای توسعه‌یافته با داشتن اختیارات وسیع، طیف متنوعی از خدمات و کارکردها را برای شهروندان ارائه می‌کنند. آن‌ها می‌توانند انواع فعالیت‌ها را به منظور برآوردن نیازمندی‌های عمومی شهروندان انجام دهند. همچنین می‌توانند به تنظیم مقررات، تدوین دستورالعمل‌ها، اتخاذ و اجرای اقدامات محدودکننده و حتی وضع مجازات‌ها بپردازند؛ البته در محدوده اختیاراتی که به واسطه قوانین مربوط، به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی اعطا می‌گردد. در نتیجه این اختیارات شهرداری‌ها خدمات متنوعی را ارائه می‌کنند.

آخرین خبر ها
«جمهوری تشنگان» به زودی به بازار می‌آید«حافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان؛ درآمدی جامعه‌‌شناختی» به زودی به بازار می‌آید.«تاریخچه جنبش حقوق زنان در آمریکا؛ موانع و دستاوردها» به زودی به بازار می‌آیدزنان زرخرید نامزد کتاب سال 1400 شدبه چاپ سوم رسید: مدیریت شهری ۳ جلدیبه چاپ سوم رسید: ارزیابی تاثیرات اجتماعیِ سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هامدیریت دانش؛ فرایندها، رویکردها به چاپ سوم رسیدخبرگزاری مهر از «پر‌سه‌گردی با قانون دینامیت» اثر کمیل سهیلی نوشت«تصمیم‌گیری» به چاپ ششم رسید.«جغرافیای فرهنگی» به چاپ دوم رسیدمنتشر شدمنتشر شدجوابیه انتشارات تیسا در مورد ادعای یکی از مترجمان کتاب بیشعوریبیشعوری93 میلیارد ریال کتاب در «تابستانه کتاب» به فروش رسیدتلاش برای پاسخگویی به جابه‌جایی تاریخیمردم تابستان راباچه کتابهایی شروع کردند/کتاب ابن سینابین پرفروشهاپیشگامی کتابفروشی‌های شهرستان در طرح «تابستانه کتاب»جریان زندگی زیر شهر تهران کتاب شد«درآمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی» چاپ شد