عنوان پیام
متن پیام
حکمروایی شهری و مشارکت محلی؛ مقایسه محله بریانک هفت‌ چنار در تهران با محله سن‌ بلز در پاریس
عنوان : حکمروایی شهری و مشارکت محلی؛ مقایسه محله بریانک هفت‌ چنار در تهران با محله سن‌ بلز در پاریس
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۲-۴۴-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۱
نوبت چاپ : نخست
تعداد صفحه : ۹۴
وزن : ۱۰۰ گرم
قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۳,۵۵۵

حکمروایی شهری و مشارکت محلی؛ مقایسه محله بریانک هفت‌ چنار در تهران با محله سن‌ بلز در پاریس

مینا سعیدی شهروز

شهروندان، نقش‌آفرینان اصلی در رهیافت توسعه پایدار شهری هستند. براساس این رهیافت، سامان‌دهی شهر و رفع معضلات شهری و محله‌های آن به مشارکت محلی متکی است؛ بنابراین لازم است سازوکار توسعه تعامل و همکاری با نهادهای فعال محلی برای اجرای طرح «توسعه اجتماعی ـ فرهنگی» هر محله روشن شود. به علاوه باید مشخص شود چه طرح‌هایی در محله‌ها قابلیت اجرایی بیشتری دارند.
یافته‌های مطالعاتی نشان می‌دهد چنانچه بتوان از روابط قوی و درهم‌تنیده اجتماعات محلی در حکمروایی خوب شهری و جوهره آن یعنی مشارکت محلی بهره گرفت، مدیریت شهر به گونه‌ای بسامان‌تر و مطلوب‌تر انجام می‌گیرد. در چنین اوضاعی، رضایت و اعتماد شهروندان بیشتر می‌شود و آنان انگیزه بیشتری برای مشارکت در اداره امور محلی از خود نشان خواهند داد.