عنوان پیام
متن پیام
نظریة شهری و تجربة شهری
عنوان : نظریة شهری و تجربة شهری
نویسنده : سیمون پارکر
مترجم : حمیدرضا تلخابی، فرخ مهرآیین
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۲- ۱۲ - ۸۹۴۲ - ۶۰۰ - ۹
تاریخ چاپ : بهار ۹۷
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۴۳۲
وزن : ۴۰۰ گرم
قیمت : ۳۹,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۲۰۲

نظریة شهری و تجربة شهری

سیمون پارکر

کتاب نظریة شهری و تجربة شهری با لحاظ جنبه‌های مختلف مطالعة موضوعی نظریة شهری، در تلاش برای «تبارشناسی دانشِ شهری» طی ۱۵۰ سال گذشته بوده و درصدد است تا به کنکاش منتقدانة شیوه‌های مواجهة اوربانیست‌ها و پژوهشگران شهری با انواع مختلف تجربة شهری بپردازد. در این کتاب رویکردهای کلاسیک بنیان‌های نظریة شهری مدرن در آثار وبر، زیمل، بنیامین و لوفور ردیابی می‌شود و با پرداختن به رویکردهای معاصر پژوهش‌های شهری و خاستگاه‌های عقلانی دیدگاه‌های نظری و تجربی در نوشته‌های نظریه‌پردازان شهری معاصر نظیر هاروی و کاستلز و مکتب شهرگرایی لس‌آنجلس، به اوج خود می‌رسد. همچنین در فصل‌های خاصی نیز به مطالعات اجتماع، کلان‌شهرهای بزرگ، جنبش‌های آرمان‌شهری، سیاست شهری و حکمروایی شهری، اثر فناوری‌های جدید اطلاعاتی ـ ارتباطی و روند رشد شبکه‌های شهری نامتراکم نظر دارد. غور در هریک از فصول این کتاب، به اندیشه‌ها و مطالعات پژوهشگران و متخصصان قرن بیست‌ویکم و همة آن‌هایی که به‌نوعی با مسئلة شهری درگیرند، ژرفا و معنا می‌بخشد.


برچسب ها :