عنوان پیام
متن پیام
جامعه شناسی جوانان تحولات زندگی جوانان در روند جهان یشدن
عنوان : جامعه شناسی جوانان تحولات زندگی جوانان در روند جهان یشدن
نویسنده : بیژن خواجه نوری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹- ۹۸ - ۷۶۸۳ - ۶۰۰ - ۹
تاریخ چاپ : بهار ۹۷
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۲۹۶
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۸۲۰

جامعه شناسی جوانان تحولات زندگی جوانان در روند جهان یشدن

بیژن خواجه نوری

بحث‌های فراوانی در خصوص جهانی‌شدن و تأثیرات آن بر گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله جوانان در جریان است. مطالعات مختلف حاکی از آن است که جهانی‌شدن و فرایندهای مرتبط با آن، به لحاظ کمی و کیفی بر شرایط زندگی روزمره جوانان تأثیرگذار بوده و موجب بهبود و یا در برخی مواقع تخریب و نابودی سطح زندگی آنها در اقصاء نقاط جهان شده است. کتاب حاضر بر مبنای چارچوبی نظری و با تکیه بر آخرین منابع و اطلاعات موجود در سطح جهانی به بررسی تأثیرات جهانی شدن بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی جوانان پرداخته است. در این میان، آراء موافقان و مخالفان جهانی‌شدن مرور، و نتایج یافته‌های علمی پژوهش‌گران مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. کتاب دارای هفت فصل و یک پیشگفتار می‌باشد که به ترتیب عبارتند از کلیات، جوانان و جهان درحال دگرگونی، حقوق بشر، فرهنگ، سیاست، خانواده، رسانه‌ها، و نهایتاً جوانان و مسائل محیطی.


برچسب ها :