عنوان پیام
متن پیام
زنان و کیفیت زندگی؛ با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر
عنوان : زنان و کیفیت زندگی؛ با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر
نویسنده : فریبا سیدان
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۴- ۳۴ - ۸۹۴۲ - ۶۰۰ - ۹۷
تاریخ چاپ : بهار ۹۷
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۲۴۶
وزن : ۲۰۰ گرم
قیمت : ۲۴,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۱۳۳

زنان و کیفیت زندگی؛ با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر

فریبا سیدان

بهبود کیفیت زندگی و رشد قابلیت‌های انسانی زنان یکی از ملاک‌های اصلی ارزیابی سطح توسعة انسانی پایدار بوده و طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها را شامل می‌شود. این پدیده هم ابزار و هم هدف توسعة انسانی پایدار بوده و در بستر عدالت اجتماعی و جنسیتی تحقق می‌یابد. در سال‌های اخیر در زمینة کیفیت زندگی زنان، مطالعات اندکی صورت گرفته و به‌ویژه در ایران، به تفاوت‌های جنسیتی در این باره توجه کافی نشده است. مجموعة حاضر از جمله معدود مطالعات در زمینة کیفیت زندگی زنان در شهرها بوده و در چندین بخش تنظیم شده است. در بخش آغازین، مطالبی پیرامون جنسیت و کیفیت زندگی، نیازهای اساسی و انسانی زنان، ویژگی نقش‌های جنسیتی، قابلیت‌های انسانی زنان و کیفیت زندگی، کیفیت زندگی به مثابة توسعة انسانی، عدالت جنسیتی و توسعة پایدار، سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی زنان نگاشته شده است. بررسی ویژگی‌های جنسیتی کیفیت زندگی زنان و زندگی شهری، تجربه و ادراک زنان از کیفیت زندگی در فضای شهری، نیازهای عملی و استراتژیک زنان در فضاهای شهری و درک و تجربة زنان از تردد در معابر و استفاده از حمل‌ونقل شهری، در بخش دوم کتاب مطرح گشته است. بررسی اشتغال زنان در شهرها و کیفیت زندگی آنان، اقتصاد و دوگانگی‌های جنسیتی در شهر، جهانی‌شدن، شهرنشینی و تقسیم کار جنسیتی در شهرها و به حاشیه رانده‌شدن زنان در اشتغال شهری از دیگر مباحث این کتاب در بخش سوم است. در بخش پایانی کتاب، افزایش مهاجرت زنان به شهرها، وتأثیرات آن بر کیفیت زندگی آنان، با توجه به مباحثی چون بررسی توازن جنسیتی در مهاجرت به شهرها، روند جهانی‌شدن و افزایش مهاجرت‌های شهری و بین‌المللی زنان، آسیب‌های اجتماعی و مهاجرت زنان به شهرها پی گرفته شده است.


برچسب ها :