عنوان پیام
متن پیام
مدیریت بحران؛ مفاهیم، الگوها و شیوه‌های برنامه‌ریزی در بحران‌های طبیعی
عنوان : مدیریت بحران؛ مفاهیم، الگوها و شیوه‌های برنامه‌ریزی در بحران‌های طبیعی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۸-۶۸-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار۱۳۹۶
نوبت چاپ : دوم
تعداد صفحه : ۲۱۶
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۶۴۵

مدیریت بحران؛ مفاهیم، الگوها و شیوه‌های برنامه‌ریزی در بحران‌های طبیعی

علی ربیعی و سمیرا سادات حسینی

کانون و توجه اصلی این کتاب بر مدیریت‌ بحران‌های طبیعی استوار شده است و پیرامون آن با گرایش بحران‌های شهری سامان یافته است. کشورهای درگیر بحران‌های طبیعی مراکز مطالعاتی متعددی را جهت مطالعه پیرامون مدیریت بحران، از پیش‌بینی و احتمال وقوع بحران تا شیوه‌های مدیریت بحران تشکیل داده و ساختارهای مناسب تعبیه می‌کنند. مطالعه پیرامون مدیریت بحران یکی از مطالعات مهم در کشورهایی است که به‌نوعی با بحران‌های طبیعی روبه‌رو هستند.
این کتاب سعی نموده علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعة اسناد موجود در حوزة مدیریت بحران و جمع‌آوری مطالعات صورت‌گرفتة پیشین، با انجام مصاحبة عمیق و تحقیق میدانی از متخصصانی که در بحران‌های گذشته به نحوی بخشی از مدیریت را بر عهده داشته‌اند، به آسیب‌شناسی مدیریت بحران بپردازد.


برچسب ها :