عنوان پیام
متن پیام
برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر؛ ماتریس فرهنگی شهر تهران
عنوان : برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر؛ ماتریس فرهنگی شهر تهران
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۵-۲۷-۶۶۶۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۱
نوبت چاپ : نخست
تعداد صفحه : ۵۴۴
وزن : ۵۵۰ گرم
قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۳,۵۶۱

برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر؛ ماتریس فرهنگی شهر تهران

ابراهیم حاجیانی

هنگامی که تعابیری همچون «فرهنگی‌شدن شهر» و یا «شهر فرهنگی» را به کار می‌بریم، این واقعیت را پذیرفته‌ایم که «فرهنگ»، مهم است و نیازمند توجه ویژه‌ای در متن برنامه‌ریزی شهری. فهم شهر به‌درستی میسر نمی‌شود؛ مگر از زاویه نگاه فرهنگی به آن. پس جای شگفتی نیست اگر امروزه برنامه‌ریزان شهری در کلان‌شهرهای بزرگ و پیشرفتة جهان، نگرش و چشم‌انداز فرهنگی را قلب کار خود قرار داده‌اند. زیست‌بوم تاریخی و فرهنگی شهر چنان با کالبد آن پیوند خورده که نمی‌توان از شهر و مدیریت علمی بر آن سخن راند، مگر با استناد و تکیه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی آن. بدین ترتیب، بیش از همیشه، اکنون مؤلفه‌هایی همچون نوآوری، کارآفرینی، نظام بازنمایی، فرآوری فرهنگی، فعالیت خلاقه و سرمایه‌های فرهنگی، در ادبیات تدوین چشم‌انداز شهرهای آینده جلوه‌نمایی می‌کند. گویی گذر از بحران‌های نوپدید، پاسخگویی به نیازهای نوشونده و نیل به آرمان‌شهر، در گرو نگاه فرهنگی به شهر است. آنانی که فرآوری ثروت، معرفت، منزلت، و هویت را کارویژه‌های مدیریت شهری مطلوب در جوامع امروزین می‌شناسند، اولویت دادن به فرهنگ را نیز چاره‌ساز آن می‌دانند.