عنوان پیام
متن پیام
راهنمای تمرینات ورزشی
عنوان : راهنمای تمرینات ورزشی
مترجم : هادی باقری, رسول اسلامی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۶-۱۷-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۲
نوبت چاپ : نخست
تعداد صفحه : ۲۲۲
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : مهارت
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۳,۹۲۹

راهنمای تمرینات ورزشی

فدراسیون ملی مربیان حرفه‌ای آمریکا

کتاب پیشِ رو، رویکردی ارزشمند و دست‌ اوَل را برای یادگیری آموزشِ پیشرفتۀ تمرین‌های استقامتی در اختیار خوانندگان می‌ گذارد. در این کتاب، مطالبی کاربردی در رابطه با سلامتی، آمادگی و ورزش ارائه می‌ شود. خودتان را برای مطالعة رویکردی همه‌ جانبه در موردِ تمرین استقامتی آماده کنید. این کتاب برخلاف بیشتر راهنماهای ارجاعی و مطالعاتی که به آموزش تمرین‌ های استقامتی می‌ پردازند، بر اساس تحقیقاتِ مستقل، مشابه و دقیقی پایه‌گذاری شده که «فدراسیون ملی مربیان حرفه‌ ای امریکا» انجام داده است. جایگاه فدراسیون مذکور، به عنوان رهبر این حرفه، از سوی هزاران متخصص برجستة آمادگی جسمانی مورد تأیید است. با توجه به اینکه ارتباط پیچیدة بین عملکرد بدن و واژه‌ شناسی علمی، درک چنین مطلبی را دشوار می‌ سازد، در کتاب حاضر تحقیقات این فدراسیون به گونه‌ای ترجمه و بیان شده که درک موضوع تمرین استقامتی آسان‌ تر باشد. چنین سیاستی سنت و شاخص فدراسیون ملی مربیان حرفه‌ای است.
امروزه کتاب‌ های بسیاری وجود دارند که می‌ توانند با رویکردی اساسی به آموزش مؤثر تمرین‌ های استقامتی بپردازند، اما هیچ‌ یک بینشی را ارائه نمی‌ دهند که این فدراسیون به دست آورده است. این کتاب فراتر از قلمرو سایر منابع مربوط به تمرین استقامتی است و می‌ تواند ابزار مکملی برای تربیت بهترین و پیشرفته‌ ترین متخصصان تمرین استقامتی باشد. کسانی که می‌ خواهند گواهی‌ نامة «متخصص تمرین‌های استقامتی» را از فدراسیون ملی مربیان حرفه‌ای امریکا کسب‌ کنند، باید در زمینة درک و کاربرد تمرین‌ های هوازی تسلط پیدا کنند و میزان قابل قبولی از دانش، مهارت و توانایی‌ های مرتبط با این موضوع را به دست آورند. البته ارزشیابی افراد در زمینة شناخت تمرین‌ های هوازی برای کسب این گواهی‌ نامه، ممکن‌ است بر اساس دانش، مهارت و توانایی‌ هایی باشد که این کتاب مجال پرداختن به همة آنها را ندارد، بااین‌حال، مطالعه آن برایشان بسیار ارزشمند خواهد بود.

کتاب های مشابه