عنوان پیام
متن پیام
قدم به قدم تا موفقیت در هنر تیراندازی تراپ المپیک (جلد سوم)
عنوان : قدم به قدم تا موفقیت در هنر تیراندازی تراپ المپیک (جلد سوم)
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۷-۰۷-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۱
نوبت چاپ : نخست
تعداد صفحه : ۱۷۶
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : مهارت
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۳,۱۶۳

قدم به قدم تا موفقیت در هنر تیراندازی تراپ المپیک (جلد سوم)

احمدرضا هامونی حقیقت

این کتاب تنها می‌تواند نقش یک راهنما را ایفا کند. کتاب که جای خود دارد، حتی آنچه ورزشکار در آموزشی رو‌در‌رو از مربی می‌آموزد، برای آن است که بتواند از نقطه مناسبی آغاز کند. تیرانداز باید در ابتدای راه تکلیف خود را روشن کند. او دو راه در پیش‌رو دارد. نخست اینکه نقش ضبط صوتی را ایفا کند که همواره گوشش به دهان مربی است، تا آنچه می‌گوید را مانند یک روبات اجرا کند و یا نقش دانشجویی را ایفا کند که اصول کلی را از استاد دریافت می‌کند، خود، به بررسی آن پرداخته، به نتیجه می‌رسد و پس از آن نیز برای هر کاری که انجام می‌دهد، حجتی درونی دارد.

کتاب های مشابه