عنوان پیام
متن پیام
شهر، رسانه و زندگی روزمره
عنوان : شهر، رسانه و زندگی روزمره
نویسنده : مسعود کوثری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۳-۶۵-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۴۵۲
وزن : ۴۰۰ گرم
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۲,۳۵۴

شهر، رسانه و زندگی روزمره

مسعود کوثری

شهر بیش از آنکه ساخته‌ای فیزیکی باشد که مردم در آن زندگی می‌کنند، بازنمایی رابطه حکومت و مردم و نحوه سامان‌دادن زندگی جمعی است؛ ازاین‌رو، شهر بیش از آنکه مجموع ساختمان‌ها باشد، متنی است قرائت‌کردنی. این متن نه‌تنها روابط قدرت را آشکار می‌سازد، بلکه زندگی روزمره مردم و نحوه مقاومت آنان را نیز نشان می‌دهد. توجه به شهر از این منظر، وجوهی از شهر را آشکار می‌سازد که پیش از این کمتر در جامعه‌شناسی رسمی و کلاسیک شهر به آن توجه شده است؛ ازاین‌رو، بازنمایی «در» و «از» شهر، دارای اهمیت است. منظور از بازنمایی «در» شهر، نظام نشانه‌ای گسترده‌ای است که به اشکال مختلف خود را نمایان می‌سازد.
بازنمایی «از» شهر هم موضوع دیگری است که طی دهه اخیر به آن توجه روزافزون شده است. بازنمایی شهر در رسانه‌های مختلف (سینما، ادبیات وغیره) خود نوعی گفت‌وگو درباره شهر است که از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی صورت می‌گیرد. هدف از گردآوری مقالات در این حوزه، بررسی بازنمایی از هر دو جنبه یعنی بازنمایی «در» و «از» شهر است.