عنوان پیام
متن پیام
شهر، فضا و زندگی روزمره
عنوان : شهر، فضا و زندگی روزمره
نویسنده : محمود شارع‌پور
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹-۶۳-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۵۰۰
وزن : ۵۰۰ گرم
قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۳,۰۰۰

شهر، فضا و زندگی روزمره

محمود شارع‌پور

مفهوم فضا در اواخر قرن بیستم به زندگی اجتماعی و فراگردهای روزمره شهری و روستایی پیوند خورده است و با رویکردی تخصصی‌تر مورد استفاده صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرار گرفته است. معطوف ‌شدن توجه اندیشمندان به روابط اجتماعی به جای فضای فیزیکی صرف، شاید یکی از جنبه‌های بسیار مهم از تکامل جغرافیای انسانی، جامعه‌شناسی شهری و مطالعات شهری بوده است. آثار متعدد انتشاریافته در این حوزه، در قرن بیستم و ابتدای قرن بیست‌ویکم نشان‌دهنده اقبالی است که این مفهوم با آن مواجه شده است.
در درک امروزی از مفهوم فضا، اندیشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که باید ابعاد فیزیکی،‌ اجتماعی و نمادین آن به شکل یکسان مورد توجه قرار گیرند. ضمن اینکه مفهوم فضا به‌شدت از جریان‌های ذهن‌گرای ابتدای ظهورش دور شده و با پیوندخوردن به مفهوم زمان، وارد مباحث فرهنگی درباره زندگی روزمره شده است. برخی از صاحب‌نظرانِ معاصر جامعه‌شناسی شهری، همانند گوتدینر، متفق‌ساختن مباحث زندگی روزمره را از قبیل آنچه در کارهای جامعه‌شناسانی چون آلفرد شوتس اتفاق می‌افتد، با جامعه‌شناسی شهری در بُعد اقتصاد سیاسی آن، یکی از روش‌های خوب برای کاهش نارسایی‌های مطالعات معاصر شهری معرفی کرده‌اند.