عنوان پیام
متن پیام
شهر، حمل‌ونقل و زندگی روزمره‮‬‏‫
عنوان : شهر، حمل‌ونقل و زندگی روزمره‮‬‏‫
نویسنده : محمد فاضلی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۶-۶۴-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۳۶۷
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۱۲۲

شهر، حمل‌ونقل و زندگی روزمره‮‬‏‫

محمد فاضلی

یکی از مهم‌ترین و دغدغه‌سازترین عرصه‌های حیات اجتماعی در همه شهرهای دنیا و به‌ویژه شهر تهران است. شلوغی، تصادفات، آلودگی هوا، هزینه حمل‌ونقل و تأثیرات اجتماعی ناشی از زندگی بیش‌ازاندازه عجین‌شده با خودروها و حمل‌ونقل موتوری، پیامدهایی هستند که بررسی اجتماعی حمل‌ونقل را ضروری می‌سازند. این کتاب، برنامه‌ریزی شهری را مداخله حاکمیتی ـ از طریق دولت یا شهرداری ـ در نظر گرفته و به انواع خاصی از تأثیرات این نوع مداخله‌ها در حیات شهری نظر دارد. مداخله‌هایی که در کانون این تحلیل قرار دارند، مرتبط با حمل‌ونقل هستند.این کتاب در کل، نمونه‌ای از تحلیل فضای شهری است که در آن انتقاد از سیطره خودروهای شخصی بر شهر بارز است و هم‌زمان به اهمیت پیاده‌راه‌ها و حیات پیاده توجه می‌کند؛ ولی به ابعاد اجتماعی خاص پیاده‌راه‌ها و همچنین به لزوم ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌هایی که پیاده‌راه‌سازی را مد نظر دارند توجه می‌کند.