عنوان پیام
متن پیام
منظر ذهنی شهر؛ مفاهیم، بازنمایی‌های فرهنگی و کاربست‌های سیاست‌گذارانه
عنوان : منظر ذهنی شهر؛ مفاهیم، بازنمایی‌های فرهنگی و کاربست‌های سیاست‌گذارانه
مترجم : کاوه اکبری و دیگران
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۰-۴۰-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۴
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۴۸۱
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۳,۴۲۲

منظر ذهنی شهر؛ مفاهیم، بازنمایی‌های فرهنگی و کاربست‌های سیاست‌گذارانه

گودلا وایز سالسکس و فرانکو بیانچینی

هر شهر علاوه بر مناظر طبیعی و عینی خود، دارای بعدی است که آن را منظر ذهنی می‌نامیم؛ منظری که مبتنی بر تصویر یا انگاره کلی شهر است. منظر ذهنی شهر ساختاری برای اندیشیدن به شهر است و به کیفیتی اشاره می‌کند که حاصل ترکیب چشم‌اندازِ فیزیکی شهر و ادراک‌های دیداری و فرهنگی ساکنان آن بوده و می‌توان از آن به «چشم‌اندازِ ذهن» تعبیر کرد.
کتاب حاضر به بررسی نظری و کاربردیِ مفهوم جدید منظر ذهنی شهر می‌پردازد و نمونه‌ها و مصادیق متعددی را برمی‌شمارد؛ از اینکه چگونه گفتمان‌ها، فرهنگ‌ها، نمادها، استعاره‌ها و حتی تخیلات رایج در میان یک جمعیت شهری، منظر ذهنی آن را تعیین می‌کنند؛ منظری که به تجربـه مدرن از زندگی شهری معنا می‌بخشد.
در این کتاب، مجموعه‌ای از جستارهایی گرد آمده که بیشترشان در همایش «منظر ذهنی شهر در اروپا» در سال ۲۰۰۴ در دانشگاه دی‌مونتفورت در شهر لستر ارائه شده‌اند. محور موضوعات این شماره، مصاف میانِ مطالعاتِ مربوط به منظر ذهنی شهری با کاربستِ آنها در سیاست‌گذاری به طور عام، و با ترویج گردشگری و بازاریابی شهری به طور خاص است.