عنوان پیام
متن پیام
دیوان لامعی گرگانی؛ شاعر قرن پنجم هجری
عنوان : دیوان لامعی گرگانی؛ شاعر قرن پنجم هجری
نویسنده : محمد دبیرسیاقی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۵-۲۵-۷۶۸۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۴
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۲۰۰
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب هادس
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۲۰۱

دیوان لامعی گرگانی؛ شاعر قرن پنجم هجری

محمد دبیرسیاقی

این کتاب دربردارنده آن مقدار از سخنان آبدار و لطیف شاعری است با تخلص لامعی که از گزند حوادث در امان مانده و به دست رسیده است و درمیانه ابیاتی هست که بدو نسبت داده اند و شاید از سراینده یا سرایندگانی دیگر باشد. آنچه مسلم است اینکه ابوالحسن‌بن محمدبن اسماعیل مشهور به لامعی از مردم گرگان، سراینده باریک اندیش و ساده‌گوی گرگانی در قرن پنجم هجری به پیروی از اشعار بلند فرخی سیاستی و منوچهری دامغانی و عنصری بلخی در وصف طبیعت و مدح بزرگان عصر خویش پرمایه سخنانی دلکش به رشته نظم کشیده و روزگار به شاعری و سخنوری در خدمت وزیران نامدار و محتشمان عصر به سر آورده است و حاصل آن علی‌العجاله حدود هزار بیت شعر است که در این دفتر گرد آمده است.

کتاب های مشابه