عنوان پیام
متن پیام
واژه‌ پاک نهال‌ پاک
عنوان : واژه‌ پاک نهال‌ پاک
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۲-۰۲-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۱
نوبت چاپ : نخست
تعداد صفحه : ۷۲
وزن : ۱۰۰ گرم
قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب هادس
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۲,۲۶۲

واژه‌ پاک نهال‌ پاک

علی‌اکبر مرتضوی کیاسری

تاثیر واژگان پاک در شکل دهی افکار، رفتار و شخصیت انسانی بر احدی از صاحبان اندیشه و خرد پنهان نیست، زیرا که واژه همانند گلدان مشبکی است که در باغستان فکر آدمی نهاده شده، اندک اندک بذر و مفهوم نهفته آن در روح و روان ریشه دوانده تا اعماق جان نفوذ کرده، به تدریج در اعمال و رفتار تجلی پیدا میابد.

کتاب های مشابه