عنوان پیام
متن پیام
راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر
عنوان : راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۵-۱۶-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۲۸۰
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۲,۴۳۵

راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

رحیم سرور و مهدی امینی

شهر یک تولید اجتماعی است و رویکرد اجتماعی‌محور در کنار رویکرد فن‌محور تحقق‌بخشش توسعه پایدار شهری به شمار می‌آید به شرط اینکه مبتنی بر شناخت و تحلیل درستی از ساختارها، شرایط، شاخص‌ها و روند‌های اجتماعی باشد. از این منظر تحلیل اجتماعی بخش مهمی از فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را به خود اختصاص می‌دهد. موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، عدالت در فضا، وضعیت گروه‌های اجتماعی (مانند کودکان، زنان، سالخوردگان، معلولان، فقرا و غیره) زمینه‌های شکل‌گیری گروه‌های حاشیه‌ای، علل بازتولید شرایط اجتماعی و بلاخره سطح معیارها و شاخص‌های توسعه و محرومیت‌های اجتماعی بخشی از موضوعات مهم در تحلیل اجتماعی شهری هستند که در تمامی برنامه‌های توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار می‌گیرند.
هدف اصلی این کتاب شناساندن ابعاد تحلیل و توسعه اجتماعی شهری است و می‌تواند در حکم مقدمه‌ای برای ورود به یکی از مباحث گسترده جغرافیایی اجتماعی شهر باشد.