عنوان پیام
متن پیام
شهر کودکانه
عنوان : شهر کودکانه
مترجم : پیمان ضیایی، مونا واله
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۳-۲۳-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۳۲۸
وزن : ۴۰۰ گرم
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۲,۹۴۹

شهر کودکانه

براند گلسون و نیل سایپ

مفهوم شهرهای دوستدار کودک، یا به تعبیری شهرهای کودکانه از دهۀ ۱۹۸۰ به بعد مورد توجه قرار گرفت. عمدۀ مطالعات و تحقیقات صورت‌گرفته پیرامون این مفهوم در راستای تخصیص حق شهروندی به بچه‌ها و رسیدگی به خواسته‌ها و نیازهای آنها صورت گرفته است. ازآنجاکه تعداد جمعیت کودکان مناطق شهری جهان (به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه) در حال افزایش هستند، «شهر دوستدار کودک» امروزه (CFC) مورد توجه برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران امور شهری قرار گرفته است. اتخاذ رویکرد شهر دوستدار کودک از سوی مدیران شهری، در اصل ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. کتاب حاضر، ترجمۀ مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده پیرامون این مفهوم است.