عنوان پیام
متن پیام
تجربه مدرنیته؛ به روایت فضاهای تجاری شهر تهران
عنوان : تجربه مدرنیته؛ به روایت فضاهای تجاری شهر تهران
نویسنده : نرگس آذری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۲-۳۱-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۲
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۱۷۷
وزن : ۲۰۰ گرم
قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۳,۴۰۷

تجربه مدرنیته؛ به روایت فضاهای تجاری شهر تهران

نرگس آذری

در این نوشتارِ پژوهش‌محور، رویکرد جدیدی نسبت به تحولاتی از نوع مدرنیته ایرانی آزمون می‌شود. در این رویکرد، در پیوند میان فضا و زمان، تحولات و تغییرات فضاهای شهری، بیانگر نوع و میزان تأثیرگذاری اندیشه‌های مدرنیستی در شهر تهران دانسته می‌شود. بر این مبنا، تهران از زمانی که تبدیل به یک شهر می‌شود، بستر تاریخیِ تحولاتی قرار می‌گیرد که امکان روی دادن مدرنیته و تجربه همگانی آن را فراهم می‌کند. بدین ترتیب، روایت‌های ممتد از کالبد و کاربرد فضاهای شهری در چند دوره منقطع تاریخی می‌تواند به گونه‌ای تاریخ‌نگاری فضایی باشد؛ تاریخی که اساساً توسط فضاهای شهری روایت می‌شود و حافظه جمعی یک مکان، با گذشت زمان آن را به خاطر می‌سپارد.