عنوان پیام
متن پیام
فرهنگ و برنامه‌ریزی
عنوان : فرهنگ و برنامه‌ریزی
نویسنده : سیمون آبرام
مترجم : محمد خانی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۸-۷۱-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۲
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۳۹۹
وزن : ۴۰۰ گرم
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۳,۱۸۹

فرهنگ و برنامه‌ریزی

سیمون آبرام

نگارنده در این کتاب، به دنبال پروراندن نگاه انتقادی و ارائه سؤالات و دیدگاه‌های نظری بسیار متنوع و بینارشته‌ای درباره برنامه‌ریزی شهری است، تا خوانندگان (محققان، دانشجویان و مدیران شهری) بتوانند به کمک آن دیده‌ها را بشویند و با دیدی نو به مسائل شهر و برنامه‌ریزی شهری بنگرد. وی در پایان کتاب صریحاً اعلام می‌کند که هدف وی بررسی چگونگی برخورد با فرهنگ یا مدیریت تعارضات فرهنگی و مانند آن‌ها نیست، بلکه آغاز سفر فکری نامتعارفی است که خواننده را به شگفتی بکشاند و او را به دیگر گونه اندیشیدن وادارد.