عنوان پیام
متن پیام
همسایگی در شهر؛ مطالعه‌ای در زمینه چالش‌های فرهنگی همسایگی در ایران امروز
عنوان : همسایگی در شهر؛ مطالعه‌ای در زمینه چالش‌های فرهنگی همسایگی در ایران امروز
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹-۱۴-۵۲۶۵-۶۰۰-۹۷۸
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۴۷
وزن : ۱۰۰ گرم
قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۱,۲۳۲

همسایگی در شهر؛ مطالعه‌ای در زمینه چالش‌های فرهنگی همسایگی در ایران امروز

نعمت‌الله فاضلی

می دانیم که شهر و زندگی شهری محدود به ساختمان ها و سازه های شهری نمی شود بلکه مهم تر از آن مردم هستند که به شهر ، روح زندگی و هویت می بخشند. در توسعه پایدار شهری، شهروندان بازیگران مهم عرصه شهری شناخته می شوند ، از این رو داشتن شناخت درست و صحیح از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای آنان همواره مورد توجه پژوهشگران و مراکز مطالعاتی بوده و هست. همسو با این روند ، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز چندین سال است که به گونه ای پیوسته و هدفمند به واکاوی موضوعات و پدیده های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران توجه دارد. نتیجه اینکه، امروزه با انبوهی از تحقیقات و مطالعات گسترده و متنوع د ر حوزه مطالعات شهری روبه رو هستیم.


برچسب ها :