عنوان پیام
متن پیام
نوآوری و حیات شهری؛ نقدی بر مفهوم پایداری
عنوان : نوآوری و حیات شهری؛ نقدی بر مفهوم پایداری
نویسنده : شادناز عزیزی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۷-۸۱-۷۶۸۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۴
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۱۷۱
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۲۸۸

نوآوری و حیات شهری؛ نقدی بر مفهوم پایداری

شادناز عزیزی

اندیشه پساساختارگرایانه نظریه‌پردازانی همچون ارنستو لاکلائو و شانتال موفه، بیانگر آن است که سیاست نباید در پی پدیدآوردن و تایید هویت بلکه باید در صدد بی‌ثبات کردن آنها باشد. چنین سیاستی همان‌طور ال زارتسکی می‌گوید «در پی باژ گونه‌سازی یا مرکززدایی است نه تسخیر یا تایید».
از منظر این دیدگاه، جدایی فضایی و لایه‌بندی اقتصادی، ناشی از تخیلات جامعه دروغینی است که براساس آنچه نتوانسته است باشد و از نظر نیرویی «بیرونی» تعریف شده است _ که در چیزی اخلال ایجاد کرده که در اصل وجود نداشته _ شکل می‌گیرد. چنین حرکتی را باید تلاش برای جلوگیری از « مشروطیت هویت» به معنای عدم تعریف هویت در بستری ذات‌گرایانه و پذیرش آن تنها به عنوان یک استراتژی، به شمار آورد. این انکار مبنای نسبی و ترکیبی هویت‌ها و ساده سازی آن در واقع به دنبال گریز از این امر واقع است که مدرن بودن به معنای زیستن در دنیای تناقض و تضاد نیست.
کوشش این نوشتار بازبینی ساختار، فضا و عاملیت در پاسخ به این پرسش است که: چگونه هویت مشروط می‌توانند در عین سیالیت و حضور واقع خود در پاسخ به مسئله شهر همگرا شوند؛ نه تنها در تولید ایده بلکه در گزینه کردن و انباشت آن و تولید ارزش.


برچسب ها :