عنوان پیام
متن پیام
شهرها و جامعه
عنوان : شهرها و جامعه
نویسنده : نانسی کلنیوسکی
مترجم : محمدحسن خطیبی بایگی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۰-۵۳-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۴
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۷۱۶
وزن : ۸۰۰ گرم
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۱۴۷

شهرها و جامعه

نانسی کلنیوسکی

خوانش صورت‌گرفته در این کتاب به چهار قسمت تقسیم شده که در آنها چهار رویکرد مطالعاتی عمده به شهرها مورد بررسی قرار گرفته است. در نخستین بخش به چشم‌اندازهای نظری و بحث‌های مطرح‌شده در میان پژوهشگران شهری پرداخته شده است. در بخش دوم تأثیر اقتصاد جهانی بر شهرها مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم به توصیف اقتصاد شهری در حال تغییر و تأثیر آن بر گروه‌های مختلف اختصاص یافته است. در بخش پایانی نیز برخی از مسائل و گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذاران بررسی شده است. این مقدمه نیز با بررسی بسترهای کلی جامعه‌شناسی شهری در چهار حوزه یادشده که در کنار هم مجموعه حاضر را تشکیل داده، زمینه بحث را فراهم می‌کند. در نهایت نیز فهرستی از منابع کلیدی این بحث برای مطالعه بیشتر ارائه شده است.