عنوان پیام
متن پیام
آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی
عنوان : آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۶-۶-۹۲۹۷۵-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۱
نوبت چاپ : نخست
تعداد صفحه : ۴۴
وزن : ۱۰۰ گرم
قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۲,۹۶۰

آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی

محمد سعید ذکائی

(شهروند) مفهومی تکامل یافته و پربسامد در گفتارهای اجتماعی فرهنگی معاصر است. این واژه اشاره به دگرگونی ذهنی و رفتاری شهرنشینانی دارد که پس از گذراندن دورانی از زندگی خود در فضا شهری، نوعی رشذ اجتماعی و فرهنگی را به مرور تجربه میکنند تا توانایی سازگاری زیست در شهرهای بزرگ و پیچیده را بدست آورند.