عنوان پیام
متن پیام
جوان، شهر و زندگی روزمره
عنوان : جوان، شهر و زندگی روزمره
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۵-۶۱-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۳۱۳
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۲۸۷

جوان، شهر و زندگی روزمره

محمد سعید ذکائی

تأکید مطالعات فرهنگی بر ناپایداری‌های مقولات اجتماعی و نیز توجه آن به خرده‌فرهنگ‌ها و کیفیت بازنمایانه حیات اجتماعی، پیوند مستقیمی با مطالعه جوانان به ‌‌عنوان مقوله و سازه‌ای اجتماعی و فرهنگی می‌یابد. مطالعه ماهیت تغییریافته جوانی و نهادها و فضاهای متنوعی که جوانی از طریق آنها به بحث گذاشته می‌شود، چهارچوب‌ محوری مطالعات فرهنگی جوانان را تشکیل می‌دهند. این سنت گفتمان‌های جوانی را کمابیش متأثر از فضاهای زیست‌شده آنها در زندگی روزمره (مدرسه، خانواده، خیابان و فضاهای تفریحی) می‌داند که به قول دوسرتو با استفاده از تاکتیک‌های خاص خود سعی در تأمین نیازهای وجودی و هویتی و گاه ایستادگی در برابر استراتژی‌های اعمال‌شده برای مدیریت رفتارهای آنان در حوزه عمومی می‌کنند؛ البته نوع کاربری و نگرش به این فضاها، صرفاً به دوره زندگی محدود نمانده و هویت‌ها و موقعیت‌های جنسیتی، طبقاتی و دینی دیگر جوانان، صورت‌های متنوعی بدان می‌بخشند.