عنوان پیام
متن پیام
جامعه‌‌شناسی معماری شهر تهران؛  روایت تطبیقی از معماری دو مسجد
عنوان : جامعه‌‌شناسی معماری شهر تهران؛ روایت تطبیقی از معماری دو مسجد
نویسنده : سارا کریمی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۳-۱۰-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۳۰۸
وزن : ۵۰۰ گرم
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۹۸۱

جامعه‌‌شناسی معماری شهر تهران؛ روایت تطبیقی از معماری دو مسجد

سارا کریمی

یکی از مسائل مطرح در جامعه معماری ایران‌، مسئله «چیستی هویت معماری شهری در شهر‌های ایران اکنون» است. این مسئله به‌ عنوان دغدغه معماران و شهرسازان ایرانی از سوی خود آنها مطرح می‌شود. در اثر حاضر، اظهارات چهل معمار و شهرساز معاصر ایرانی درباره مسئله معماری کنونی ایران در سی سال اخیر بررسی شده است‌.
در این پژوهش به دوگانه ایستایی و پویایی پدیده‌‌های شهری و با رویکردی کل‌نگر یا خردنگر به شهر اندیشیده شده و سعی می‌شود راهی برای برون‌رفت از این دوگانه‌‌ها یافت ‌شود. انتخاب معماری با موضوعاتی خرد و ایستا و تحلیل آن با نگاهی جامعه‌شناسانه بر اساس عناصر انسانی و پویا در یک رویکرد کلی، این تلاش را سامان می‌دهد.