عنوان پیام
متن پیام
تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری
عنوان : تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۴-۷۹-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۶۰۰
وزن : ۶۰۰ گرم
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۳,۲۱۰

تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری

رحیم سرور و مهدی امینی

ارزیابی و پایش، بخش جدایی‌ناپذیری در سیستم‌های پویا و پایا محسوب می‌شود. در شهر به عنوان یک سیستم پیچیده، حاکم ساختن ارزیابی بر فرایند سیاست‌گذاری، برنامه، طرح و پروژه سبب تحقق اهداف مثبت مترتب بر آن و کاهش یا حذف پیامدهای احتمالی آن طرح، برنامه یا پروژه خواهد شد. سیستم حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های سیستم شهری است که دارای ابعاد متعدد فنی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی است و ارزیابی مرتب آن و اعمال سیستم پایش عملکرد، ضامن تحقق اهداف مورد انتظار از آن در راستای هدف توسعه پایدار شهری است. در این میان، جایگاه ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های حمل‌و‌نقل، بسیار مهم و غیر قابل چشم‌پوشی است.