عنوان پیام
متن پیام
مدیریت شهری، فرهنگ عمومی و باورهای دینی
عنوان : مدیریت شهری، فرهنگ عمومی و باورهای دینی
نویسنده : سعید معیدفر
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۰-۷۷-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۲۳۸
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۸۳۵

مدیریت شهری، فرهنگ عمومی و باورهای دینی

سعید معیدفر

شهرها تا دهه‌های اخیر، بیشتر واقعیت‌هایی فضایی و کالبدی فرض می‌شدند. به تبع این فرض، مدیریت شهری نیز مدیریت فضاهای شهری و خدمات مرتبط تلقی می‌شد، اما امروزه شهرها دارای موجودیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند؛ از‌این‌رو، مدیریت شهری نیز در عرصه‌هایی متنوع دامن گسترده و شهرداری‌ها در جهان نقش‌های بسیار گوناگونی را در جهت بهبود کیفیت زندگی در شهرها پذیرفته‌اند.