عنوان پیام
متن پیام
مدیریت شهری و سلامت
عنوان : مدیریت شهری و سلامت
نویسنده : بهزاد دماری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۷-۰۹-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۱۹۱
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۶۹۵

مدیریت شهری و سلامت

بهزاد دماری

مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۴۸، سلامت عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است. در سال‌های اخیر، دربارة بُعد سلامت معنوی نیز تحقیق‌هایی انجام شده، ولی هنوز در سطح جهانی تعریف و شاخصه‌هایی برای آن به وجود نیامده است؛ بنابراین سلامت موضوعی چند‌بُعدی است. از سوی دیگر، عوامل مؤثر بر سلامت افراد، متعدد بوده و دست‌کم در سه گروه عوامل رفتاری، محیطی و ژنتیکی می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد، در چنین حالتی، مسئولیت سلامت افراد جامعه، امری فراگیر است و صرفاً در دست خود فرد نخواهد بود. این موضوع در جوامع شهری شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد؛ چراکه در شهر سازمان‌های مختلف و مسئولی در مدیریت محیط وجود دارد که عملکرد آنها بر رفتار و ذخایر ژنتیکی افراد تأثیر دارد. ارتقای سلامت شهروندان در چنین وضعیتی، نیازمند تدابیر علمی و برنامه‌ریزی‌های دقیق است.