عنوان پیام
متن پیام
مدیریت شهری و مشارکت‌های اجتماعی
عنوان : مدیریت شهری و مشارکت‌های اجتماعی
نویسنده : غلامرضا غفاری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۳-۷۶-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۲
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۲۱۶
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۲,۸۱۷

مدیریت شهری و مشارکت‌های اجتماعی

غلامرضا غفاری

امروزه این واقعیت که اداره و مدیریت کلان‌شهری چون شهر تهران که با جمعیت انبوه، وسعت جغرافیایی زیاد و آسیب‌های اجتماعی متنوع، با انبوهی از نیازها و انتظارات اجتماعی نیز مواجه است، بدون حضور جدی و مشارکت واقعی شهروندان امکان‌پذیر نیست، امری مسلم است که مورد اعتنای بسیاری از صاحب نظران مسائل و مطالعات شهری است. ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﺿﺮورت ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی را مطرح‬ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ از‌این‌رو ﻟﺰوم‬ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ توسعه مشارکت واقعی شهروندان و تحقق شهروندی فعال به عنوان دو امر و مقوله‌ای که دارای ارتباط متعامل با یکدیگر هستند مورد اعتنای جدی نهاد‌های اجتماعی شهری، که مهم‌ترین آن مجموعه شهرداری است، قرار گرفته است.