عنوان پیام
متن پیام
جغرافیای فرهنگی؛ فرهنگ انتقادی مفاهیم کلیدی
عنوان : جغرافیای فرهنگی؛ فرهنگ انتقادی مفاهیم کلیدی
مترجم : نرگس خالصی مقدم
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۶۸۳-۵۹-۰
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۵
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۴۰۸
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۲۷,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۵۳۷

جغرافیای فرهنگی؛ فرهنگ انتقادی مفاهیم کلیدی

دیوید اتکینسون و پیتر جکسون و دیوید سیبلی و نیل واشبورن

امر سیاسی اغلب اجتناب‌ناپذیر است، و دیدگاه نویسندگان این کتاب نیز، مبتنی بر طیفی از موضوعات سیاسی از قبیل تغییر روابط میان فضای خصوصی و عمومی، نگرانی‌ها دربارة نظارت و تعدی دولت در زندگی خصوصی، ارتباطات بین فرهنگ و طبیعت، و بحران‌های محیطی است. آن‌ها پرسش‌هایی دربارة ابعاد روابط اجتماعی، ارتباطات میان مردم و جهان مادی، و بین فرهنگ و طبیعت، مطرح می‌کنند که برای بهتر زیستن بشر اهمیتی اساسی دارند، اما سیاسی نیز هستند.
برای عده‌ای از محققان، فروپاشی کمونیسم در اروپا، پایان آپارتاید در افریقای جنوبی و ظهور چالش‌های جدید برای غرب از سوی به‌اصطلاح «دولت های متمرد»، جهانی‌شدن، و نابرابری‌های برآمده از آن، سیاست‌های نگران‌کنندة خاورمیانه، رویدادهای تروماتیک مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و حمله ۲۰۰۳ به عراق پدیده‌هایی به‌شدت جغرافیایی هستند. همچنین، از نظر آن‌ها جهان معاصر، خواهان عطف توجه جغرافی‌دانان به ساختارهای دگرگون‌شونده و چالش‌های فزاینده‌اش است.
از آنجایی‌که جغرافی‌دانان فرهنگی در احاطة سیاست‌های جهان معاصر قرار گرفته‌اند، این مجموعه بدون شک انتقادی و در پیوند با شناخت بازتابندة جغرافیا از سیاست فرهنگی، زندگی روزمره و کارگران است.


برچسب ها :