عنوان پیام
متن پیام
بقای سرمایه‌داری؛باز تولید روابط تولید
عنوان : بقای سرمایه‌داری؛باز تولید روابط تولید
نویسنده : هانری لوفور
مترجم : آیدین ترکمه
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۸۷-۶۰۰-۷۶۸۳-۵۰-۷
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۵
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۱۸۵
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب اندیشه
وضعیت : موجود
خرید کتاب از فروشگاه
تعداد بازدید : ۲۸۷

بقای سرمایه‌داری؛باز تولید روابط تولید

هانری لوفور

اسطوره‌ای وجود دارد؛طبقه کارگر برابر با انقلاب است. این اسطوره از طبقه کارگر می‌خواهد هرروز انقلاب کند... اما انقلاب فقط به‌طور ترکیبی می‌تواند رخ دهد.طبقه کارگر در خود انقلابی نیست؛طبقه کارگر فاقد ذاتی انقلابی است... فرض بر این است که طبقه کارگر تولید را در دست خود دارد، ومی‌تواند آن را افزایش دهد یا مختل کند.این دیدگاه امکان دگرگونی انقلابی که از طریق وقفه در تولید (اعتصاب عمومی) و چه از طریق توقف کامل تولید (بحران اقتصادی فراگیر) را پیش چشم می‌آورد... این اما بخشی از ایدئولوژی تولید است،که در پیوند با اصالت کارگر قرار دارد... تولید همچنان تحلیل می‌شود اما بازتولید روابط اجتماعی تولید،که موضوعی متفاوت از تولید، اما مربوط به آن است از تحلیل بنیادی کنار گذاشته می‌شود... تا جایی که در چنگ ایدئولوژی بنگاه اقتصادی گرفتار بمانیم، گرایش به بازسازی روابط تولید و باز تولید آن‌ها داریم...


برچسب ها :
کتاب های مشابه