عنوان پیام
متن پیام
ماتریالیسم دیالکتیکی
عنوان : ماتریالیسم دیالکتیکی
نویسنده : هانری لوفور
مترجم : آیدین ترکمه
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۲-۵۹-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : ۱۳۹۷
نوبت چاپ : دوم
تعداد صفحه : ۲۰۸
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۲۱,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب اندیشه
وضعیت : ناموجود
تعداد بازدید : ۱,۵۷۵

ماتریالیسم دیالکتیکی

هانری لوفور

جزم‌اندیشی نیرومند است و می‌تواند به زورِ اقتدار، دولت و نهادهایش برقرار شود؛ از این گذشته سودمندی‌هایی هم دارد: ساده است و آموختنش آسان، از مشکلات پیچیده پرهیز می‌کند، و این دقیقاً هدف و معنای جزم‌اندیشی است؛ جزم‌اندیشی برای هوادارانش هم‌زمان احساس تأیید و امنیتی شدید را به همراه می‌آورد.
امیدوارم این کتاب نخستین کتابی باشد که از هانری لوفور به فارسی منتشر می‌شود؛ زیرا این کتاب، خط محوری و پیوند‌دهندة تمام کارهای گسترده‌ ــ بیش از ۶۰ جلد کتاب ــ و درواقع مبنای اندیشة انتقادی او به شمار می‌رود. لوفور در این کتاب گستره‌ وسیعی از موضوع‌ها و پدیده‌ها را می‌کاود: منطق صوری؛ منطق دیالکتیکی؛ بیگانگی و زندگی روزمره؛ کار و سرمایه؛ بهره‌کشی؛ پراکسیس وغیره. خواندن این کتاب برای فهم اندیشه‌ دیالکتیکی لوفور که در سرتاسر کارهای بعدی او ــ نقد زندگی روزمره؛ تولید فضا؛ انقلاب شهری؛ ضرب‌آهنگ‌کاوی؛ فضا، زمان و زندگی روزمره وغیره ــ به کار بسته شده‌، گریزناپذیر است. انتقادات او بر مارکس و هگل نیز در این کتاب بسیار آموزنده است. خواندن این کتاب می‌تواند برای همه‌ آنهایی که د‌ل‌مشغول تغییر جهان هستند، آموزنده باشد. افزون بر حوزه‌های اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، جغرافیای انسانی و فلسفه‌ سیاسی، به‌ویژه آنهایی را مخاطب این کتاب می‌دانم که دل‌مشغول مسائل شهری هستند، یعنی برنامه‌ریزان و طراحان شهری. لوفور در کارهایی مانند تولید فضا به شکلی مشخص از اندیشه‌ دیالکتیکی در تحلیل مسائل شهری در سرمایه‌داری استفاده می‌کند. در آخر اینکه با درنظرداشتن اندیشه‌ لوفور در این کتاب، امکان هرگونه برخورد فروکاست‌گرایانه با اندیشه‌ او از میان خواهد رفت.


برچسب ها :