عنوان پیام
متن پیام
آن سه پرسش
عنوان : آن سه پرسش
مترجم : کتایون زند وکیلی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۹۴۲۹۴۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۸
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۱۵۷
وزن : ۲۰۰ گرم
قیمت : ۳۱,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب اندیشه
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۷۶۷

آن سه پرسش

دون میگوئل روئیز

من کیستم؟
چه چیز واقعی است؟
عشق چیست؟
پاسخ نویسنده به این پرسش ها به ما کمک می کند تا هر چه بیشتر به قدرت های درونی مان وصل شده و از آن به طرزی خردمندانه استفاده کنیم.
یافتن پاسخ ها در را به سوی رشدمان باز کرده و در نهایت ما را به سوی خویشتن تمام و کمال و حقیقی مان هدایت میکند.


برچسب ها :