عنوان پیام
متن پیام
درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین‌الملل
عنوان : درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین‌الملل
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۳-۰۳-۷۶۸۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۳
نوبت چاپ : یکم
تعداد صفحه : ۳۳۴
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۱۸,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب پولیتیا
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۹۷۵

درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین‌الملل

الهام رسولی ثانی آبادی

هدف اصلی این پژوهش شناخت مهم ترین مفاهیم رشته روابط بین‌الملل در پنج حوزه نسبتاً مجزا و در عین حال به هم پیوسته، به عنوان یکی از مهم‌ترین گرایش‌های رشته علوم سیاسی است؛ گرایشی که با سطح تحلیلی متفاوت، در صدد است تا دانش پژوهان و مخاطبان خود را با دنیای بیرون از دولت و تحولات مربوط به آن آشنا کند. در واقع مفاهیم رشته روابط بین‌الملل نه تنها با تعیین پدیده‌های مورد توجه این حوزه، کمابیش حدود و ثغور رشته را مشخص کرده و به دامنه تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط شکل می‌دهند، بلکه پایه مفروض‌ها، گزاره‌ها و نظریه‌های آن را نیز شکل می‌دهند.
مفروضه اصلی در این پژوهش آن است که مفاهیم رشته روابط بین‌الملل در کنار تکثر، در طول زمان دچار تغییر و تحول معنایی نیز شده‌اند؛ تغییر و تحولی که خود به یکی از ویژگی‌های مهم این رشته تبدیل شده و پیوندی تنگاتنگ و نزدیک با پویایی‌های آن داشته است. به عبارت دیگر، مفاهیم رشته روابط بین‌الملل بر ساخته‌هایی هستند که می‌توانند همواره در معرض تغییر و تحولاتی قرار گیرند که از یک سو ناشی از تحولات نظری خود رشته است و از سوی دیگر ناشی از تعییرات و تحولات بیرونی، یعنی آنچه مفاهیم به آن اشاره می‌کنند.