عنوان پیام
متن پیام
حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی
عنوان : حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی
مترجم : علی باقری دولت‌آبادی
ناشر : تیسا
شابک : ۰-۸۸-۷۶۸۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲
نوبت چاپ : دوم
تعداد صفحه : ۴۷۷
وزن : ۴۰۰ گرم
قیمت : ۲۱۴,۹۰۰ تومان
موضوع : کتاب پولیتیا
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱۸۰

حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی

ولفگانگ سی.مولر و هانه مارسه نارود

باتوجه به محوریت احزاب سیاسی در دمکراسی‌های مدرن کتاب پیش‌رو احزاب سیاسی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و نقش آن را در پارلمان‌های اروپایی به بحث گذاشته است. نویسندگان در سیزده فصل اهداف زیر را پی گرفته‌اند: فهم تحلیلی و کاربردی دمکراسی حزبی و حکومت حزبی در دمکراسی‌های امروزی، نقش احزاب سیاسی در سروسامان دادن به دولت و روابطش با سیاست‌های حزبی، ماهیت متنوع بازیگران دخیل در دولت، چگونگی کمک احزاب به دولت برای پاسخگویی به چالش‌های پیش‌رو، ثبات و استمرار احزاب در حکومت، ارتباط نهادهای حکومت و رفتارهای حزبی با حوزه‌های انتخاباتی، ضرورت وجود اپوزیسیون برای دولت جهت پیشبرد دمکراسی، شیوه‌های رأی‌دهی در پارلمان و آثار آن، ارتباط پارلمان با حوزه‌های انتخاباتی، نقش عوامل ساختاری بر انتخاب احزاب توسط شهروندان، نقش احزاب سیاسی در تغییر قانون اساسی و در نهایت مقایسه احزاب در دمکراسی‌های جدید با دمکراسی‌های تثبیت‌شده.


برچسب ها :