عنوان پیام
متن پیام
از هاشمی تا روحانی؛ بررسی سیاست خارجی ایران
عنوان : از هاشمی تا روحانی؛ بررسی سیاست خارجی ایران
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۴-۴۲-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
نوبت چاپ : سوم
تعداد صفحه : ۳۵۸
قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب پولیتیا
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۵۷۷

از هاشمی تا روحانی؛ بررسی سیاست خارجی ایران

علی باقری دولت‌آبادی و محسن شفیعی

فهم سیاست خارجی ایران در چهارچوبی علمی همواره یکی از دغدغه‌های جدی پژوهشگران حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در داخل و خارج از ایران بوده است. درک بهتر این مهم تنها از راه شناخت ارزش‌ها، هنجارها، قواعد داخلی و خارجی از یکسو و شرایط مادی داخلی و خارجی از سوی دیگر خواهد بود. به همین منظور اثر حاضر از منظری متفاوت با سایر آثار نگاشته‌شده دربارة سیاست خارجی، به دنبال شناسایی و توضیح هر دو بستر مادی و معنایی تأثیرگذار بر شکل‌گیری تصمیمات سیاست خارجی برآمده؛ و اصول سیاست خارجی ایران را در دوره‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی توضیح می‌دهد. بدین‌ترتیب خواننده نه تنها قادر به فهم شباهت‌ها و تفاوت‌های سیاست خارجی در دوره‌های مذکور خواهد بود بلکه چهارچوبی کلی برای تبیین تصمیمات اتخاذشده در حوزه سیاست خارجی ایران در آینده خواهد یافت.


برچسب ها :