عنوان پیام
متن پیام
قدرت اطلاعات؛ تأثیر اطلاعات بر نظریه توسعه
عنوان : قدرت اطلاعات؛ تأثیر اطلاعات بر نظریه توسعه
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۷-۹۶-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ دوم
تعداد صفحه : ۳۱۸
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب پولیتیا
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۴۴۴

قدرت اطلاعات؛ تأثیر اطلاعات بر نظریه توسعه

عبدالرسول دیوسالار

کتاب قدرت اطلاعات تلاشی است برای ترسیم روند قدرت‌یابی اطلاعات در دنیای امروز و نمایش نقش انکارناپذیر اطلاعات در طراحی نظریه توسعه. کتاب از منظر فلسفه اطلاعات نشان می‌دهد که اطلاعات مفهومی بنیادی و نیازی اساسی برای انسان است، و سپس چگونگی تأثیرگذاری اطلاعات بر مناسبات قدرت و قدرت ملی را بررسی می‌کند و تغییرات مفاهیم و سیاست‌های امنیت ملی را در عصر اطلاعات نمایش می‌دهد. نویسنده به کمک چندین شاخص، از قدرتمند شدن اطلاعات یاد می‌کند و مدعی می‌شود که هیچ نظریه توسعه‌ای بدون مدنظر قرار دادن اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی نمی‌تواند موفق باشد و ارتقای سطح توسعه‌یافتگی بدون کسب قدرتی به نام قدرت اطلاعات مقدور نیست. در این کتاب، مفاهیم کلیدی همچون توسعه اطلاعاتی، نیاز اطلاعاتی و مهارت اجتماعی اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرد.