عنوان پیام
متن پیام
دیوان اروپایی حقوق بشر و «حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی »
عنوان : دیوان اروپایی حقوق بشر و «حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی »
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۶-۴۸-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۱۰۴
وزن : ۱۲۰ گرم
قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب پولیتیا
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۶۸۱

دیوان اروپایی حقوق بشر و «حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی »

محمد محسن مسجدی و مطهره سادات مهدیان‌صدر

دیوان اروپایی حقوق بشر رکن قضایی شورای اروپاست که به عنوان یک دادگاه فراملی، وظیفه ی تضمین رعایت مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط دولت های عضو را بر عهده دارد. حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی یکی از حقوق بشری مورد حمایت کنوانسیون اروپایی است که در ماده ۸ کنوانسیون منعکس گردیده است. استدلال های قضات در رویه ی قضایی دیوان در پرونده هایی با این موضوع یک مجموعه منحصر به فرد از توسعه و تبیین مفهوم حریم خصوصی و زندگی خانوادگی را به دست داده است. از نگاه دیوان اروپایی آنچه اهمیت این بعد از حقوق بشر را بسیار مهم جلوه می دهد نقش حریم خصوصی و زندگی خانوادگی به عنوان هسته ی مرکزی شخصیتی هر فرد برای آرامش و رسیدن به بالندگی است. مسائل مربوط به علقه های حقوقی خانوادگی و مقابله با ترس از دگرباشی جنسی از مسائلی است که کاملا ساخته و پرداخته رویه قضایی دیوان به شمار می رود. اگرچه در رویه قضایی امروز دیوان اروپایی حقوق بشر داخل کردن موضوعات مربوط به زندگی فوق العاده خصوصی افراد در قانون کیفری نقض تعهد دولت-های عضو به شمار می رود، این امر ناشی از تحول جوامع اروپایی است که چنین دخالتی را در وجدان عمومی شان تحمل نمی کنند. البته نباید تصور کرد که دیوان در آراء خود یکسره در پی حمایت از فرد بوده و آنچنان سرگرم فرد گرایی شده است که منافع جامعه را نادیده گرفته است. دیوان در خصوص حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی دیوانی نوگراست و خود را در قید و بند سنن اسیر نمی کند، از این نگاه تعبیر دیوان از خانواده تعبیری منطبق با حقایق اجتماعی امروز اروپاست.