عنوان پیام
متن پیام
مبانی گردشگری فرهنگی
عنوان : مبانی گردشگری فرهنگی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۵-۴۵-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۴۰۶
وزن : ۴۵۰ گرم
قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۴,۸۹۵

مبانی گردشگری فرهنگی

رضا احمدیان و آذین باقرنیا

گردشگری موضوعی است که نخست دو مفهوم فرهنگ و گردشگری را به صورت مجزا تعریف می‌کند و سپس به بررسی ارتباط میان آنها در قالب گردشگری فرهنگی و در ارتباط با مدیریت فرهنگی شهرها می‌پردازد. پس از تبیین مفهوم گردشگری فرهنگی و معرفی انواع گونه‌های آن، در ادامه چهار حوزه گردشگری فرهنگی را به تفصیل بررسی نموده که هریک به تنهایی و یا در ارتباط با جاذبه‌های دیگر می‌توانند در توسعه و گسترش گردشگری در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی نقش اساسی و مهمی ایفا کنند.