عنوان پیام
متن پیام
تمدن ایرانی-اسلامی؛ از افول تا احیا
عنوان : تمدن ایرانی-اسلامی؛ از افول تا احیا
نویسنده : شعیب بهمن
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۱۱-۲۵-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۳۸۴
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۱۸,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب اندیشه
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۳۲۵

تمدن ایرانی-اسلامی؛ از افول تا احیا

شعیب بهمن

در جوامع مختلف اهداف بلندمدت گوناگونی وجود دارند که ممکن است مستلزم خواسته‌ها و تغییراتی شگرف در عمق روح و معنویت اجتماعی باشند. این اهداف که معمولاً با توانایی‌هایی ملی سنجیده می‌شوند، می‌توانند پایه‌گذار عبور از مرحله‌ای به مرحلۀ دیگر و یا در راستای بلندپروازی‌های معقول یک ملت طرح گردند. در این بین مقولۀ تمدن‌سازی و احیای تمدن‌های کهن در قالبی نو نیز در وهلۀ نخست مستلزم وجود تفکر و اندیشۀ تمدن‌ساز و در مراحل بعدی ملزم به اجرای طرح‌های تدوین شده است.