عنوان پیام
متن پیام
درآمدی برجامعه شناسی حافظه؛ مسئله حافظه و مسئله‌شناسی حافظه در ایران مدرن
عنوان : درآمدی برجامعه شناسی حافظه؛ مسئله حافظه و مسئله‌شناسی حافظه در ایران مدرن
نویسنده : باربارا میزتال
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۹۴۲۵۰۴
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۳۳۶
وزن : ۴۰۰ گرم
قیمت : ۸۹,۹۰۰ تومان
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۱۲۰

درآمدی برجامعه شناسی حافظه؛ مسئله حافظه و مسئله‌شناسی حافظه در ایران مدرن

باربارا میزتال

این کتاب با ترکیب نظریه‌های قدیم و جدید به یاد‌آوری اجتماعی نخستین شرح جامع از جامعه‌شناسی حافظه را در اختیار می گذارد.‌این رشته به سرعت روبه گسترش به این مهم می‌پردازد که چگونه باز نماهای گذشته از خلال متون-تصاویر-سایت‌ها-مناسک و تجربه‌ها تولید حفظ و باز تولید می‌شود هدف اصلی این کتاب نشان‌دادن این مهم است که تا به اندازه بررسی حافظه- فهم جامعه‌شناختی را از تشکیل هویت‌های اجتماعی وتضادها به چالش میکشد این کتاب از طریق آزمون روابط پیچیده بین حافظه و یادبود حافظه و هویت حافظه و تروما و حافظه و عدالت و ضیعت جدید حافظه را در جوامع معاصر تصویر میکند.


برچسب ها :