عنوان پیام
متن پیام
زنان زرخرید
عنوان : زنان زرخرید
نویسنده : فریبا کاظم نیا
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۷۸۶۲۲۲۲۳۲۳۳۷
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹
نوبت چاپ : یکم
تعداد صفحه : ۲۵۳
وزن : ۲۵۰ گرم
قیمت : ۶۹,۹۰۰ تومان
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۸۱۸

زنان زرخرید

فریبا کاظم نیا

بردگان از ادوار باستان تا اواخر دوره قاجار در جامعه ایران حضور داشتند در پی تصویب قانونِ منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی بردگان هنگام ورود به خاک ایران، در اسفند ۱۳۰۷ شمسی، مبادله و معامله کنیز و غلام در ایران منسوخ شد . در این اثر کوشیده‌ایم به این مسئله پاسخ گویم که خرید و فروش زنان و دختران در چه جامعه‌ای و با چه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رخ می‌داد و عوامل استمرار این پدیده به درازای چندین قرن چه بود. همچنین فرآیند کنیز شدن زنان اسیر و ربوده‌شده را از بازارهای برده‌فروشان تا خانه‌های اربابان با اتکا به مستندات و مدارک مستخرج از منابع تاریخی توضیح داده‌ایم .


برچسب ها :